Wiki-ordlista från NORIAN

Vad är ackordslön?

 

Vad är ackordslön?

Ackordslön är en rörlig ersättning som beror på och bestäms av hur mycket arbete en anställd har utfört eller hur snabbt arbetet har utförts, exempelvis kan ackord baseras på det antal enheter som en anställd tillverkat under en månad.

Exempel:

Lasse har 87,33 i fast timlön. Han arbetar 8 timmar per dag och får 8 × 87,33 i timlön varje närvarodag. Dessutom arbetar han "på ackord": Han utför tre olika arbetsmoment som tillsammans är beräknade att bli färdiga på 10 timmar, och skulle då ge Lasse en ackordslön på 900 kronor för 10 timmars arbete. Lasse arbetar snabbt och gör klart arbetet på 8 timmar. Det innebär att han kommer att få 900 kronor i tillägg till sin lön den dagen. Vid ett annat tillfälle kanske inte ackordet "går ihop" utan det tar Lasse 12 timmar att bli klar. Då blir tillägget för Lasse den dagen cirka 700 kronor.