NORIAN ACCOUNTING

Hjälp med Årsredovisning?

När räkenskapsåret är avslutat måste en årsredovisning ställas samman för aktiebolag. Årsredovisningen visar hur det gått för ditt företag under året och hur det ser ut vid räkenskapsårets slut.

NORIAN sammanställer årsredovisningen.

Du informerar NORIAN om det är något speciellt som du önskar ha med i förvaltningsberättelsen. Det är den del i årsredovisningen där upplysning sker om företag.

Du läser genom årsredovisningen, godkänner och signerar.

NORIAN ser till att signerad årsredovisning skickas till Bolagsverket i tid.

 

Bra att tänka på inför en Årsredovisning

  • Alla Aktiebolag måste redovisa - oavsett om de bedriver verksamhet eller inte.
  • För att årsredovisningen ska ske felfritt och korrekt är det viktigt att företaget sparar kvitton, bankutdrag, fakturor och andra finansiella dokument för att styrka redovisade händelser. Samla ihop alla underlag inför årsredovisningen så att det bokförs rätt!
  • Stäm av bankkonton och skattekontot - detta blir enklare om du gör det regelbundet tex. Varje månad.
  • Är det ett större företag måste årsredovisningen också redovisa företagets finansiering och kapitalinvesteringar från räkenskapsåret.
  • Var ute i god tid! Annars riskerar företaget förseningsavgifter och åtal för bokföringsbrott. Årsredovisningen ska skickas in senast sju månader efter räkenskapsårets slut.

 

En årsredovisning ska innehålla

Resultaträkning & Balansräkning

Utgör huvudinnehållet i årsredovisningen och är en förenkling av din balans- och resultatrapport. Här kan du utläsa det mesta om ditt företags ekonomiska status. Alla bolag, oavsett storlek, måste lämna en årsredovisning till Bolagsverket senast 7 månader efter räkenskapsårets slut. NORIAN ger ditt företag hjälp med årsredovisningen och garanterar att den kommer in i tid.

Balansräkningen visar företagets kapital vid en viss tidpunkt. Företagets kapital är skillnaden mellan tillgångar och skulder - i balansrapporten summeras skulder och eget kapital.

Dessa måste sedan stämma överens med tillgångarna.

Ingående balans (IB) är det saldo i balansrapporten det första datumet i en period, till exempel 1 januari.

Utgående balans (UB) är det saldo i balansrapporten det sista datumet i en period, till exempel 31 december.

Resultaträkningen presenterar företagets verksamhet under en period. Här redovisas periodens intäkter och kostnader med resultatet (vinsten eller förlusten).

Resultaträkningen börjar med intäkterna, följt av kostnader och sist resultatet. Här kan även olika kostnadsgruppers resultat visas, så som bruttovinst. Ofta jämför här även periodens resultat med föregående perioder eller budget.

Förvaltningsberättelse - beskriver i ord de viktigaste händelserna under och efter räkenskapsperiodens slut. Här beskriver man den information man inte kan utläsa av balans- och resultaträkningen men som är viktiga för ditt företags resultat; en översikt över företagets verksamhet, utveckling samt resultat.

Denna ska även alltid innehålla styrelsens förslag till hur resultatet ska disponeras i företaget. Har ditt företag bytt lokal bör även det stå med här. Svårt att veta vad som ska stå med i förvaltningsberättelsen? Vi på NORIAN ger ditt företag hjälp med årsredovisningens alla delar.


 

Tilläggsupplysningar/Noter

Här kan du specificera innehållet i resultatet- och balansräkningen, tex. notering om aktieutdelning och specifikation över företagets aktieandelar. Här kan man också specificera hur företaget värderat tillgångar och skulder, om nedskrivningar och avskrivningar som gjorts samt avskaffningsvärdet på dessa.


 

K2 eller K3?

K2 sätter riktlinjerna för mindre företags årsredovisning. Mindre bolag kan välja de förenklade K2- reglerna istället för huvudregelverket K3, men det kan vara svårt att veta för- och nackdelar med respektive regelverk.

Äger ditt företag en fastighet? Med K2 kan företaget skriva av sig hela fastigheten på en fast procentsats hela året. K3 delar in fastigheten i olika komponenter, där varje del får en egen procentsats. K3 ger en mer rättvis bild av vad komponenterna är värda; men K2 är en förenkling och mer populär.

Uppskjuten skatt - Bolaget kan ha ett inrullat underskott, men endast i K3 får det vara med i bokföring. I K2 syns dessa uppgifter endast hos skatteverket.

Svårt att veta vad som är mest fördelaktigt för dig? Vi hjälper dig med årsredovisningen.


 

Datum för årsredovisning

En försenad årsredovisning resulterar både i förseningsavgifter och risk för likvidation och åtal om bokföringsbrott. Norian ger ditt företag hjälp med årsredovisning - och garanterar att den kommer in i tid.

 

Fördelar med att välja Norian

Tycker du det är svårt att hålla reda på alla lagar och regler, eller undrar du vad det finns för smarta lösningar du kan göra med skatten i bokslutet? Vi vet!

Det är mycket att hålla reda på - men en deklaration är mer än bara en redovisning.

Redovisningen visar även möjligheter och förbättringar som kan göras inom företaget. Vi hjälper dig med vilka blanketter som gäller för just er, och kan även hjälpa med hur tex. anställning av fler medarbetare skulle kunna finansieras. Med vår ekonomiska rådgivning erbjuder vi inte bara hjälp med årsredovisning utan kan även hjälpa ert företag att utvecklas!

NORIAN ger er hjälp med årsredovisning hela vägen så den blir komplett och godkänd av Bolagsverket - och självklart inlämnad till Bolagsverket i god tid. Vi har även möjlighet att spara alla era uppgifter så du inte behöver fylla i dem igen nästa år - vi gör det enklare för ert företag. Från 2018 är det möjligt att lämna in årsredovisningen elektroniskt till Bolagsverket, men självklart kan vi även göra det med pappersutskrifter.

Hur byter jag till NORIAN?

Ordna accessbehörighet till bankkonto

Ordna accessbehörighet till Skatteverket. Vi hjälper dig att fylla i blanketten och det enda du behöver göra är att signera blanketten.

Tillgång till befintlig bokföring för innevarande år.

Senaste årsredovisningen och inkomstdeklarationen

Kopia på kundavtal

Kopia på leverantörsavtal

Om du redan idag har en redovisningsbyrå behöver du kontakta dem och informera om att vi på NORIAN har rätt att ha en direkt kommunikation med dem så du slipper prata om bokförings- och lönefrågor. Vi tar hand om det!

Smart, Smooth & Safe

Redo för framtidens ekonomitjänster?

Vi på NORIAN är marknadsledande inom robotisering av ekonomi- och lönetjänster. Det gör att vi kan erbjuda oslagbar kvalitét, pris och kompetens som säkerställer er konkurrensfördel på marknaden.