Wiki-ordlista från NORIAN

Artificiell intelligens (AI):

Jag guidar dig igenom svaret.

Jessica Lindgren - Country Head Sweden

Förmågan hos robotar och datorprogram att efterlikna intelligensen hos levande varelser – att kunna lära sig saker och dra slutsatser baserat på mönster och tidigare erfarenheter, att förstå naturligt språk, att generalisera och att kunna planera flera steg framåt och att lösa problem som uppkommer baserat på dessa färdigheter.

Dela gärna och sprid kunskapen!

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Jessica Lindgren - Country Head Sweden