Wiki-ordlista från NORIAN

Automation design

Vad är en Automation design?

Jag guidar dig igenom svaret

En plan för hur RPA ska implementeras i en organisation. Som en del i den här planen, har företaget identifierat ett antal processer som är dom bästa kandidaterna för automatisering. Planen kan vara på både kort- och långsiktig.

Dela gärna och sprid kunskapen!

Vill du veta mer om automation?

Stefan Dahlgren - Service Manager: Automation


 

Några av de företag som valt NORIAN