Wiki-ordlista från NORIAN

“Automation first” era

Jag guidar dig igenom svaret.

Jessica Lindgren - Country Head Sweden

En tidsepok där tekniken står i fokus på så sätt man vill ge robot process automation förutsättningar att få så stort genomslag som möjligt för att uppnå maximal produktivitet. Denna vision innebär att man vill robotisera så många processer som det är möjligt där en robot görs tillgänglig för varje medarbetare.

Dela gärna och sprid kunskapen!

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Jessica Lindgren - Country Head Sweden