Wiki-ordlista från NORIAN

“Automation first” era

Vad är en “Automation first” era?

Jag guidar dig igenom svaret

En tidsepok där tekniken står i fokus på så sätt man vill ge robot process automation förutsättningar att få så stort genomslag som möjligt för att uppnå maximal produktivitet. Denna vision innebär att man vill robotisera så många processer som det är möjligt där en robot görs tillgänglig för varje medarbetare.

Dela gärna och sprid kunskapen!

Vill du veta mer om automation?

Stefan Dahlgren - Service Manager: Automation


 

Några av de företag som valt NORIAN