Wiki-ordlista från NORIAN

Automatkontering

Vad är automatkontering?

Jag guidar dig igenom svaret

Vid en automatkontering bokas ett verifikat automatiskt i bokföringen och du slipper själv fördela ut ett belopp på exempevis olika konton utan fördelningen sker enligt den automatkonteringsregel som är uppsatt i bokföringsprogrammet

Olika bokföringsprogram har olika uppsättningar för hur automatkonteringar fungerar i systemet men vanligtvis sätts det upp en trigger såsom ett konto, ett kostnadsställe, momskod mm som triggar igång en uppsatt automatkontering.

En vanlig automatkonteringen är användningen av momskoder där man vid skapande av kundfakturan använder en momskod. Denna momskod räknar fram momsbelopp samt bokar beloppet på respektive momskonton i bokföringen samt på fakturan och i kundreskontran.

Syfte

Syftet med automatkontering är att underlätta ditt arbete genom att automatisera återkommande bokningar samt moment. Det sparar tid och pengar men framför allt säkrar de kvaliten tack vare minskad risk för manuella misstag.


Dela gärna och sprid kunskapen!

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Ylva Björkhagen- Service Manager