Wiki-ordlista från NORIAN

Back Office Robot.

Jag guidar dig igenom svaret.

Jessica Lindgren - Country Head Sweden

Man skiljer normalt i terminologin när man pratar om Back Office robotar och Front Office robotar. Man brukar säga att en Back Office robot är "un-attended" och att Front Office roboten är "attended".

Skillnaden ligger i att en Back Office robot installeras på en virtuell server och arbetar utan mänsklig inblandning. Roboten kan schemaläggas eller så kan olika händelser trigga den att påbörja en arbetsuppgift, som t ex ett inkommande ärende.

Back Office roboten behöver ingen bildskärm för att kunna arbeta, men arbetar i övrigt på samma sätt som en Front Office robot hade gjort.

Övervakning och styrning av en Back Office robot görs normalt via en separat modul i programvaran som kallas för en "Orchestrator". Som man hör på namnet, fungerar "Orchestratorn" som en dirigent och både styr och övervakar de robotar som han har ansvar för.


Dela gärna och sprid kunskapen!

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Jessica Lindgren - Country Head Sweden