Trygga likviditeten i företaget

Ett tryggt och kontrollerat kassaflöde är viktigt för alla storlekar av företag och det spelar ingen roll i vilket skede företaget är i, utan alla företag mår bra av en stabil kapitaleffekt.