NORIAN ACCOUNTING

Hjälp med Bokslut?

Bokslut innebär att den löpande bokföringen kontrolleras och säkerställs. Det finns inget krav på att småförtag skall göra månadsbokslut men många små företag ser vinsten av att månatligen eller kvartalsvis följa upp sitt resultat. Du väljer hur du vill följa upp resultatet löpande under året, dock måste alla aktiebolag, enligt aktiebolagslagen, avsluta räkenskapsåret med ett årsbokslut.

Hur går det till i praktiken?

Har du ett lager måste det inventeras inför bokslutet. Sammanställningen från inventeringen lämnas till NORIAN.

Förutom lagerinventering innebär bokslut inte något extra arbete för dig utan NORIAN ställer samman en resultatrapport som visar utfall för perioden samt en balansräkning som visar status på hur ditt bolag "mår" finansiellt vid bokslutet.

Inför ett årsbokslut, som måste ske enligt lag, tillkommer en uppgift för dig och det är inventering. Om företaget äger inventarier som t ex bilar, möbler, datorer, larm mm skall dess kontrolleras 1 gång per år för att säkerställa att de finns kvar och inte gått sönder. Sammanställning från inventering lämnas till NORIAN.

Hur byter jag till NORIAN?

Ordna accessbehörighet till bankkonto

Ordna accessbehörighet till Skatteverket. Vi hjälper dig att fylla i blanketten och det enda du behöver göra är att signera blanketten.

Tillgång till befintlig bokföring för innevarande år.

Senaste årsredovisningen och inkomstdeklarationen

Kopia på kundavtal

Kopia på leverantörsavtal

Om du redan idag har en redovisningsbyrå behöver du kontakta dem och informera om att vi på NORIAN har rätt att ha en direkt kommunikation med dem så du slipper prata om bokförings- och lönefrågor. Vi tar hand om det!

Smart, Smooth & Safe

Redo för framtidens ekonomitjänster?

Vi på NORIAN är marknadsledande inom robotisering av ekonomi- och lönetjänster. Det gör att vi kan erbjuda oslagbar kvalitét, pris och kompetens som säkerställer er konkurrensfördel på marknaden.