13 mars 2020

Åtgärder vidtagna av Norian för att säkerställa leverans till våra kunder

Vi vill informera Dig här om de åtgärder NORIAN har vidtagit för att säkra leveransen till våra kunder under utbrottet av Coronaviruset. Att säkra våra leveranser till våra kunder är mycket viktigt för oss och av högsta prioritet.

NORIAN har inrättat en grupp, BCC (Business Continuity Coordination) team, som följer utvecklingen med dagliga möten för att vidta nödvändiga åtgärder. BCC-teamet består av NORIANS CEO, CFO, respektive lands Country Head och relevanta supportfunktioner.

NORIAN har, som en del av vår beredskapsplan, en säker och väl beprövad hemmakontorslösning för alla våra anställda. Vi har även väldokumenterade processbeskrivningar och instruktioner, back-up planer vid sjukdom och möjlighet att stödja leveransteam, grupper emellan, men även mellan länder vid behov.

I nuläget har ingen av våra 600 anställda i NORIAN smittats av Coronaviruset, men för att bromsa en potentiell spridning har vi infört följande skyddsåtgärder i kombination med omfattande kommunikation och information till våra medarbetare:

  • Avbokat alla resor (både inrikes och utanför Sverige) tills vidare.
  • Begränsning av direkt kontakt mellan medarbetare samt även mellan medarbetare och externa parter. I största mån sker möten tillsvidare via Skype/Teams.
  • I respektive land identifieras kritiska grupper och resurser samt hur NORIAN kan minska risken för spridning av viruset (t.ex. att delar av teamen arbetar hemifrån).

Vårt mål är att säkerställa stabilitet och kontinuitet för Dig som vår kund samt att leveranser förblir trygga och kvalitativa.

Vid behov kommer Din dedikerade Service Manager att kontakta Dig om specifika åtgärder som är relevanta för Dig.

Det är samtidigt viktigt för oss att erhålla information om Ditt företags situation när det kan påverka vårt arbete och våra tjänster till Dig.

Eftersom situationen utvecklas timme för timme uppdateras våra riktlinjer och åtgärder löpande.

Vi tackar för Din förståelse i denna krävande tid för oss alla.

Med Bästa hälsningar

Knut Anders Opstad

CEO Norian Group