Frigör tid för era anställda och ökar kvalitén.

IAN är en smart mjukvarurobot som gärna arbetar med administrativa- och tidskrävande uppgifter.

Som högeffektiv digital medarbetare kan IAN utföra arbetet med precision och en tidseffektivitet som slår även de snabbaste mänskliga motsvarigheterna.


Vilka arbetsuppgifter kan den digitala medarbetaren utföra?

Ett företags automatiseringsresa börjar med att identifiera vilka processer och arbetsuppgifter som kan automatiseras med hjälp av robotteknologi. Vår erfarenhet är att det går att automatisera hela 44 % av en ekonomiavdelnings arbete.

Här nedan följer en lista på potentiella arbetsuppgifter som den digitala medarbetaren lätt kan ta över:

Ekonomi och Finans
 • Registrera bokföringsordrar
 • Utföra avstämningar och dokumentera dessa
 • Beräkna och utföra allokeringar
 • Underhålla anläggningsregister
 • Utföra rutiner för att förekomma bedrägerier
 • Genomföra periodavslut
 • Genomföra krav- och påminnelsehantering
 • Hantera leverantörsfakturor
 • Utföra inköpsmatchning av leverantörsfakturor
 • Hantera utlägg
 • Genomföra kontroller
 • Skapa och validera fakturor
 • Matcha ankommande betalningar med utestående fakturor
 • Skapa och distribuera rapporter (t ex standardrapporter, åldersrapporter, kunder med inköpsspärr)
 • Konsolidera och validera data för budget och prognoser
 • Samla och strukturera data för analys
 • Harmonisera data mellan olika försystem
 • Underhålla masterdata
 • Fylla i olika typer av formulär för extern rapportering
HR och lön
 • Sammanställa och utvärdera kandidater
 • Genomföra rutiner vid nyanställningar, förändringar och avslut av anställningar i HR-systemet
 • Stämma av rapporterad arbetstid mot schemalagd arbetstid
 • Beställa behörigheter och IT-utrustning vid nyanställning
 • Förbereda och utföra lönekörning
 • Utföra beräkningar, hantera reseräkningar, utläggsredovisningar och olika avdrag inför lönekörningen
 • Hantera semesterrutiner
 • Hantera sjukfrånvaro
 • Registrera förändringar av löner och förmåner i lönesystemet
 • Harmonisera data i olika HR-system
 • Genomföra kontroller
 • Fylla i formulär för myndighetsrapportering
Kundtjänst
 • Lägga upp nya kunder
 • Hantera säljordrar
 • Uppdatera och validera kundspecifik data
 • Hantera ärenden
 • Hantera rutiner för klagomål och krediteringar
 • Hantera marknads- och säljaktiviteter
IT
 • Hantera ärenden för IT-support
 • Content Management
 • Hantera systemuppdateringar
 • Genomföra tester, underhåll och migration av IT-applikationer
 • Genomföra databasunderhåll
 • Schemalägga arbetsuppgifter
 • Genomföra kontroller av nätverkssäkerhet
 • Distribuera mjukvara
 • Analysera prestanda
Inköp
 • Ta fram försäljningsprognoser
 • Planera inköp
 • Skapa och skicka inköpsorder
 • Hantera leverantörsregister
 • Hantera artikelregister
 • Genomföra kontroller
 • Hantera inköpsrekvisitioner och inköpsordrar
 • Övervaka leveransgodkännanden
 • Logistik administration
 • Hantera rutiner kring lagerhållning
 

Fördelar med mjukvarurobot

 
 

Fördelar med mjukvarurobot

 

 • Investeringen betalar sig snabbt, ofta inom ett par månader.
 • Höjer kvaliteten i leveranserna. När en robot utför manuellt arbete blir det inte fel.
 • En robot arbetar mycket snabbare än en människa och är dessutom tillgänglig 24/7.
 • Sårbarheten minskar när en robot utför arbetsuppgifterna.

 • Flexibilitet och skalbarhet i takt med att era volymer ökar.
 • En robot kan utföra många olika typer av arbetsuppgifter och arbeta i många olika system.
 • Tråkiga arbetsuppgifter tråkar inte ut en robot.
 • En robot frigör tid för era anställda att arbeta med mer kreativa och viktiga arbetsuppgifter.
 
1Statistik fördelar/vinster

Genom ett flertal genomförda undersökningar gällande robotisering av arbetsuppgifter kan det utläsas att:

 1. 70 % av företagen ser att med en mjukvarurobot frigörs arbetstid för de anställda som istället kan nyttjas för mer strategiska och kreativa arbetsuppgifter.
 2. 70-80 % effektivitetsförbättring av regelbaserade arbetsuppgifter.
 3. 32 gånger snabbare genomför en robot en arbetsuppgift jämfört med en människa.

Forskare förutspår att robotar inom fem år kommer att utföra administrativa arbetsuppgifter motsvarande 140 miljoner heltidsanställda. (Källor: Forrester, McKinsey, Hadoop)

Med den digitala medarbetaren är Era vinster:

 1. Högre kvalitet
 2. Snabba kostnadsbesparingar
 3. Ökad skalbarhet
 4. Förbättrad regelefterlevnad
 5. Effektivare genomförande av uppgifter
 

NORIAN får era medarbetare att växa genom att förenkla vardagen.

Vi på NORIAN har arbetat med mjukvarurobotar under många år och har ett av Europas mest erfarna robotteam till ert förfogande. Våra utvecklare och projektledare står redo att hjälpa er att komma igång med mjukvarurobotar redan idag.

NORIAN får era medarbetare att växa genom att förenkla vardagen.

Vi på NORIAN har arbetat med mjukvarurobotar under många år och har ett av Europas mest erfarna robotteam till ert förfogande. Våra utvecklare och projektledare står redo att hjälpa er att komma igång med mjukvarurobotar redan idag.

 

Kundcase

 

1Läs mer om kundcase

Redan i slutet 2017 var ett 20-tal automationer på plats och under 2020 räknar Palkeet med att ha sparat 6 miljoner EUR och reducerat det manuella arbetet motsvarande 116 anställda.

NORIAN har för Palkeet:

 • Designat och skapat en robotmiljö i kundens IT-infrastruktur
 • Bistått med rådgivning runt uppbyggnad av kundens “RPA Center of Excellence”
 • Utbildat utvecklare, analytiker och administratörer hos kund
 • Tagit fram och implementat ett stort antal robotautomationer
 • Bistår löpande med support och rådgivning
 • Tillhandahåller robotlicenserna från NORIANs samarbetspartner UiPath
1Läs mer om kundcase

Avtalet med DFÖ omfattar processanalys, programmering och implementering av ett antal arbetsuppgifter och löpande hjälp och stöd i processen framåt.

Avtalet med DFÖ innefattar:

 • Designat och skapat en robotmiljö i kundens IT-infrastruktur
 • Bistått med rådgivning runt uppbyggnad av kundens “RPA Center of Excellence”
 • Utbildning av utvecklare, analytiker och administratörer hos kunden
 • Framtagande och implementering av ett stort antal robotautomationer
 • Löpande support och rådgivning
 • Tillhandahåller robotlicenserna från NORIANs samarbetspartner UiPath

NORIANs konsulter arbetar tätt tillsammans med DFÖ och deras kunder för att identifiera ytterligare automationspotential.

Snabbquiz

Ta tempen på ert företags löne- och ekonomifunktion.

Få anpassade tips och identifiera utmaningar - på endast 3 minuter!

 

Erbjudande


 

Kostnadsfri analys över ert företags möjligheter till automation

Har ni börjat att tänka på automatisering i ert företag? Är ni nyfikna på den digitala medarbetaren?

Ta första steget med oss på NORIAN genom att boka en kostnadsfri analys över ert företags möjligheter till automation.

I vårt erbjudande ingår en genomlysning av valfri process, där NORIAN genomför en analys. Resultatet av analysen sammanställs med rekommendation om möjliga automationer samt ett Business Case.

 

Vi vill göra det enkelt för er att komma igång med den digitala medarbetaren. Vill ni veta mer fyll i en intresseanmälan, så tar vi kontakt med er!


 
 


Smart, Smooth & Safe

Kan jag få jobba hos er?

NORIANs digitala medarbetare underlättar för er verksamhet. Låt oss berätta mer!

Jag finns där ni behöver mig.

Pic-text-kontakt@2x

Stora och små företag litar på NORIAN


Stora och små företag litar på NORIAN

Stora och små företag
litar på NORIAN