Exceed the potential.

Automatiserad leverantörs-fakturamottagning med A.I.

Automatiserad leverantörs-fakturamottagning med A.I.

Med en toppmodern process minskar ni tiden per faktura och era kostnader.

Med den nya generationens fakturamottagning får ni en säkrare, snabbare och kvalitativare process.

Ökad effektivitet.

Med den främsta och senaste teknik digitaliseras era leverantörsfakturor vilket medför en snabbare och säkrare process, från start.

Lägre kostnader.

Systemet minimerar både fel och manuell hantering genom hela processen vilket medför lägre kostnader.

Inga konteringsmallar.

Med ECIT Digital slipper ni lägga tid på att skapa och uppdatera komplexa mallar för leverantörsfakturorna.


Vi går därmed mot strömmen eftersom vi lägger mycket tid på att kundanpassa vår lösning till våra kunder. Standardiseringar är bra men i vår värld handlar det mycket om att tillpassa för att kundens hela process ska bli optimal.

Andreas Viljugrein

En av grundarna till
ECIT Digital AS.

Behovsanpassad implementering.

Implementering börjar med en analys av era behov och därefter bygger en av våra erfarna arkitekter ert optimala flöde.

 
 

Intresserad av att veta mer?