Wiki-ordlista från NORIAN

Egenavgifter.

Vad är egenavgifter?

Jag guidar dig igenom svaret

Bedriver du enskild näringsverksamhet måste du själv betala dina socialavgifter i form av egenavgifter, som skall finansiera bl.a. din pension och sjukförsäkring. Hade du varit anställd eller delägare i ett aktiebolag hade företaget betalat dessa i form av arbetsgivaravgifter.

Egenavgifterna beräknas på överskottet i din verksamhet och full avgift är 28,97 procent. De skall ingå i den debiterade preliminärskatt du skall betala under beskattningsåret och därför måste du i din preliminära inkomstdeklaration göra ett schablonavdrag för egenavgifter. När året är slut och du gör din skatteberäkning för beskattningsåret har du underlaget till de faktiska avgifterna som ska betalas för året. Då skall du göra en avstämning av de slutliga avgifterna i din NE-bilaga till inkomstdeklarationen.

Skattemässigt hanteras avgifterna som avdragsgilla kostnader. Egenavgifter skall dock inte bokföras eftersom de inte tillhör näringsverksamheten utan räknas som privata inkomstskatter. Schablonavdraget för egenavgifter bestäms utifrån bl.a. din ålder och om du te.x. har fått sjuk- eller aktivitetsersättning. Bedriver du passiv näringsverksamhet betalar du särskild löneskatt istället för egenavgifter.


Dela gärna och sprid kunskapen!

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Ylva Björkhagen- Service Manager