Förstudie RPA potential

Hitta Er automatiserings-potential på 30 dagar med vår förstudie för Intelligent Automation

Att identifiera automatiserings-potentialen är ett viktigt första steg när ett företag ska planera sin automatiseringsresa. Som en hjälp på vägen, kan vi erbjuda vår förstudie enligt en beprövad metodik. Vi tittar närmare på ett antal arbetsuppgifter inom Er verksamhet och presenterar en rekommendation till prioritering och ett business-case för varje arbetsuppgift vi har gått igenom. Det ger Er ett bra underlag för att kunna ta ett beslut kring en eventuell fortsättning med förberedelser för ett pilot-projekt t ex.

Hur vi hittar Er potential för robotisering

Era process specialister går tillsammans med våra konsulter igenom ett antal arbetsuppgifter från Er verksamhet under en eller flera workshop-dagar. Dessa arbetsuppgifter har vi i ett tidigare skede har för-kvalificerat som bra kandidater för automatisering. Våra konsulter dokumenterar arbetsuppgiften steg för steg och baserat på arbetsuppgiftens komplexitet, kan vi sedan uppskatta arbetsinsatsen med att robotisera den.

I större organisationer rekommenderar vi att avsätta en workshop-dag per avdelning för att hitta en kritisk volym och i förlängningen kunna motivera och entusiasmera ett automatiseringsinitiativ inom de olika avdelningarna.   Klicka här för att se var vi normal hittar automatiserings-potential.

Vår analys-process baserar sig på följande fyra frågor:

 1. Vilka arbetsuppgifter kan redan nu automatiseras och vilka kräver digitalisering och optimering som ett förberedande steg?
 2. Vilken teknisk lösning är bäst lämpad för varje enskild automation?
 3. Vilka arbetsuppgifter skulle tillföra mest värde för företaget att automatisera?
 4. Vilka robotiseringar skulle ge mest tillbaka till verksamheten baserat på den investering som krävs initialt och för den löpande driften?


Eftersom vi har arbetat praktiskt med robotisering av administrativa arbetsuppgifter under de senaste fem åren, längre än dom flesta, har vi samlat på oss den erfarenhet som krävs för att kunna hitta potentialen inom just Ert företag.

Förstudien tar normalt 30 dagar från det att vi genomför en kick-off till det att vi ses och går igenom resultatet av förstudien. Vi avsätter ett par timmar för den inledande kick-offen med nyckelpersoner från Er verksamhet och två dagar på plats hos Er för att gå igenom arbetsuppgifterna rent praktiskt.

Efter workshop-dagarna, påbörjar vi på NORIAN sedan ett arbete att tillsammans med våra utvecklare gå igenom de dokumenterade arbetsuppgifterna för att kunna uppskatta komplexiteten i robotiseringen, som en del i det business-case vi kommer att presentera för Er vid avrapporteringen. Vår rekommenderade prioritering baserar sig även på de mål med respektive automatisering som Ni kommunicerat till oss efter kick-offen.

En månad har Ni en bra bild över hur Er automatiserings-resa kan komma att se ut, hur mycket Ni behöver investera, hur lång tid implementationen kommer att ta och när Ni kan förvänta Er avkastning på Er investering. Utöver detta kommer vi att rekommendera en leveransmodell baserad på storlek och omfattning av implementationerna och eventuella policies från Er sida.


Förstudie robotiserings-potential

Resultaten av förstudien är en rapport som innehåller såpass mycket information och tydliga rekommendationer, att Ni ska kunna ta ett beslut kring hur Ni vill påbörja Er automatiserings-resa:

 • Genomgång och dokumentation av ett urval av Era manuella administrativa arbetsuppgifter, vilken digitaliserings-nivå dessa befinner sig på och hur redo de är att automatisera med hjälp av robot-teknik
 • Kostnadsbesparing på arbetsuppgifts-nivå
 • Rekommendation till inbördes prioritering med indelningar i olika kategorier
 • Rekommendation kring Intelligent Automation roadmap
 • High-level business case med förslag på tidplan för t ex pilot-projekt och stegen efter det.
Pris: 60.000 SEK exkl. moms, resor och utlägg. Kontakta oss för att beställa förstudien.

 

Stefan Dahlgren

Senior Consultant,
Intelligent Automation

Telefon: 070 832 69 00
Mail: stefan.dahlgren@norian.eu


Sätt igång redan idag!

Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa er och er verksamhet.

  Genom att använda detta formulär accepterar du att denna webbplats lagrar och bearbetar dina uppgifter.