FRAMTIDENS ARBETSPLATS

Förväntningar och krav på ett mer flexibelt förhållningsätt till arbetsplatsen har varit ett område som diskuterats under många år. Frågan ställdes på sin spets med Covid-19 pandemins utbrott och de flesta företag tvingades att ställa om över en natt.