Wiki-ordlista från NORIAN

Intelligent Automation.

Vad är Intelligent Automation?

Jag guidar dig igenom svaret

Intelligent Automation är ett samlingsbegrepp för hur automatisering av olika typer av arbetsuppgifter möjliggörs med hjälp av ny teknik. Ofta nämns är Robotics Process Automation (RPA), Machine Learning och Artificiell Intelligens (AI) i sammanhanget.

Robotics Process Automation (RPA) är process automation som kan uppnås med hjälp av robotprogramvara. En mjukvarurobot kan installeras på en användares dator eller på en virtuell server (attended eller un-attended mode). Den imiterar ett mänskligt beteende, med mus och keyboard, på det sätt den interagerar med olika programvaror och utför sina arbetsuppgifter. Arbetsuppgiften måste vara regelbaserad och förutsägbar och får inte innehålla några beslut baserade på typisk mänsklig logik.

Machine Learning innehåller algoritmer som kan skapa regler för att utforska, beskriva och förutse data. Fördelar med tekniken är att man kan fokusera på resultat istället för programmering, bättre träffsäkerhet i prognostisering, nya insikter kan uppnås baserad på datat, förbättrad process kvalitet och pro-aktiva förslag i affärsprocesserna.

Artificiell Intelligens är ett brett område som när det omnämns i termer av process automation, kan ses som en utveckling av begreppet Machine Learning. Man ger systemet underlag för att lösa en uppgift och låter systemet själv pröva sig fram till en användbar lösning. I det fallet skriver systemet sina egna algoritmer och förbättrar dom också på egen hand. Användaren kan då avgöra om resultaten är användbara, men har ingen möjlighet att själv förstå hur progammet arbetar. Det är ofta underförstått att ett Artificiell Intelligens ska lösa uppgifter på ett sådant sätt att en mänsklig sakkunning inte kan förstå hur det går till.


Dela gärna och sprid kunskapen!

Vill du veta mer om automation?

Stefan Dahlgren - Service Manager: Automation

 


NORIAN är en tjänsteleverantör inom redovisning, lön och automatisering med målet att leverera smartare, snabbare och bättre tjänster.

 


NORIAN är en tjänsteleverantör inom redovisning, lön och automatisering med målet att leverera smartare, snabbare och bättre tjänster.

© 2021 NORIAN. All Rights Reserved. | Privacy Policy | Kontakt | Löfströms Allé 7, 172 66 Sundbyberg, Sverige | Powered by Sitea

© 2021 NORIAN. All Rights Reserved. | Privacy Policy | Kontakt | Löfströms Allé 7, 172 66 Sundbyberg, Sverige | Powered by Sitea

Pic-text-kontakt@2x


Pic-text-kontakt@2x


Pic-text-kontakt@2x


Pic-text-kontakt@2x