Wiki-ordlista från NORIAN

Intelligent Automation.

Jag guidar dig igenom svaret.

Jessica Lindgren - Country Head Sweden

Intelligent Automation är ett samlingsbegrepp för hur automatisering av olika typer av arbetsuppgifter möjliggörs med hjälp av ny teknik. Ofta nämns är Robotics Process Automation (RPA), Machine Learning och Artificiell Intelligens (AI) i sammanhanget.

Robotics Process Automation (RPA) är process automation som kan uppnås med hjälp av robotprogramvara. En mjukvarurobot kan installeras på en användares dator eller på en virtuell server (attended eller un-attended mode). Den imiterar ett mänskligt beteende, med mus och keyboard, på det sätt den interagerar med olika programvaror och utför sina arbetsuppgifter. Arbetsuppgiften måste vara regelbaserad och förutsägbar och får inte innehålla några beslut baserade på typisk mänsklig logik.

Machine Learning innehåller algoritmer som kan skapa regler för att utforska, beskriva och förutse data. Fördelar med tekniken är att man kan fokusera på resultat istället för programmering, bättre träffsäkerhet i prognostisering, nya insikter kan uppnås baserad på datat, förbättrad process kvalitet och pro-aktiva förslag i affärsprocesserna.

Artificiell Intelligens är ett brett område som när det omnämns i termer av process automation, kan ses som en utveckling av begreppet Machine Learning. Man ger systemet underlag för att lösa en uppgift och låter systemet själv pröva sig fram till en användbar lösning. I det fallet skriver systemet sina egna algoritmer och förbättrar dom också på egen hand. Användaren kan då avgöra om resultaten är användbara, men har ingen möjlighet att själv förstå hur progammet arbetar. Det är ofta underförstått att ett Artificiell Intelligens ska lösa uppgifter på ett sådant sätt att en mänsklig sakkunning inte kan förstå hur det går till.


Dela gärna och sprid kunskapen!

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Jessica Lindgren - Country Head Sweden