Comfort - Kundreferens


NORIAN KUNDREFERENS

Comfort – ett företag med framåtanda

Det entreprenörsägda Comfort är en rikstäckande och multidisciplinär kedja som erbjuder helhetslösningar inom VS, ventilation, kyla och el, innefattande allt från material och installation till service och underhåll. Idag har Comfort ca 140 etableringar runt om i Sverige och kedjan växer. Comfort-kedjan står på tre ben, endera arbetar man med entreprenader, eller mot konsument och butik eller mot service och då både mot företags- och konsumentsidan.

Vid årsskiftet 2021-2022 ändrade Comfort sin bolagsstruktur från att vara en ren medlemskedja till att kunna erbjuda medlemmarna att gå in som dotterbolag, delägare eller att kvarstå som medlem i Comfort-kedjan.

- Att vi inom Comfort-kedjan inte gör skillnad oberoende medlem, dotter eller delägare, är otroligt viktigt för oss, berättar Hans Spett, Logistikchef och Projektledare på Comfort. Alla har samma möjligheter och förmåner. Från Comfort-kedjan är vi lika engagerade oavsett dotterföretag eller medlem, det är bara en annan ägare.

 

Projektet Betalningsansvar

- På Comfort hade vi under en tid pratat om att genomföra ett projekt där vi centralt skulle ta ett betalningsansvar av det som medlemmarna köper från avtalsleverantörerna. Med tiden fick vi ökad förståelse för det önskade flödet och vad det skulle ge för fördelar och nytta, både för våra medlemmar och leverantörer. 2017 tog vi beslutet att startade upp projektet ”Betalningsansvar”, berättar Hans.

Medlemsnyttan är viktigt i allt ni gör på Comfort och så även i projektet Betalningsansvar. Vad mer såg ni som värdeskapande med att centralisera flödet?

En viktig faktor var att vi med projektet skulle bli en part till leverantören med målbilden att därigenom bli mer kreditvärdig än snittet av enskilda medlemsföretag. Detta även med förhoppning att framöver kunna sänka riskpremien för leverantörerna och därmed sänka våra medlemmars varukostnader.

En annan positiv effekt är att vi kommit närmare våra medlemmar och att vi därmed kan stötta och supportera dem bättre. Allt i vår anda att fortsätta vara en stark kedja!

Vår målbild för projektet var enkel och tydlig – alla leverantörer och medlemmar skulle ingår i det nya flödet!

2017 korsades Comfort och Norians vägar

Vi förstod redan från början i projektet att vi behövde hjälp med att sätta upp den tekniskt avancerade lösningen och den automatiserade processen, förklarar Hans. Vi träffade ett antal aktörer och vi såg ganska snabbt en risk med att satsa alla kort på en samarbetspartner. En utmaning var också att lösningen och våra samarbetspartners skulle klara av våra enorma volymer.

En annan fråga som diskuterades var om vi skulle hantera flödena själva eller om vi skulle ta in extern hjälp. Här kom lösningen via vår samarbetspartner OpusCapita som satte upp ett förutsättningslöst möte tillsammans med Norian.

Med Norian fick vi en partner som kändes rätt, både kemi- och engagemangsmässigt. Ni på Norian kom även in väldigt tidigt i projektet vilket var bra då ni besitter kompetens vi inte hade ”inhouse” på Comfort. Med er kompetens och den roll ni kom att ha i projektet blev ni också en viktig pusselbit i projektets framgång, säger Hans.

Samarbetet Comfort + Norian

- Det var en lyckosam slump att vi träffades! Hans berättar att han inte tror att de hade lyckats genomföra projektet så framgångsrikt utan Norian då Comfort själva inte hade den kunskap inom redovisning och ekonomiprocesser som behövdes.

- Ni på Norian har varit en förutsättning för att projektet har genomförts på ett bra sätt och att vi har lyckats bygga upp, både den avancerade systemlösning och de ekonomiprocesser som vi faktiskt sitter i idag. Det har varit otroligt lite grus i maskineriet sen vi körde igång. Det hade funnits så många fallgropar om ni inte varit med, säger Hans.

"Ni på Norian har verkligen varit en otroligt viktig partner."

Samarbetet har fortsatt och idag hanterar Norian alla transaktioner i Betalningsansvarsflödet samt redovisningen, för det juridiska bolaget Comfort Handel Sverige AB, med allt från momsrapportering till årsredovisning.

Norian uppfyller våra förväntningar i allra högsta grad, säger Hans. Det var någon gång i början av vårt samarbete som en handfull personer hörde av sig gällande språkförbistringar. Vi informerade Norian som omgående agerade och sedan dess har ingen från vår organisation hört av sig.

Det händer många spännande saker hos er. Vad är ambitionen och vart ser ni er om fem år?
Hans svarar utan eftertanke: "Börsnoterade och att vi fortsätter vara Sveriges största installationskedja."

Tips från Hans

Vad ser du som framgångsfaktor när ni driver projekt?

Hans beskriver att hans framgångsrecept att driva denna typ av kedjegemensamma projekt är att börja sälja in och prata om nyttan i väldigt god tid i förväg. Kanske behöver man börja redan ett år i förväg för att det skall hinna landa.

Börjar man i god tid, byggs det även upp en förväntan om vad som är på gång och alla får möjlighet att ställa frågor.

Att löpande under hela perioden hålla alla berörda parter uppdaterade med information om hur det går i projektet är viktigt – allt för att bibehålla intresset.

Det är också viktigt att våga pausa projektet om man ser att någon del i projektet inte håller tidplanen eller riskerar att påverka den slutliga lösningen. Det är viktigare att det blir bra den dag man kör igång istället för att upptäcka sårbarhet i flödet, efter att man kört igång.

"Informera om nyttor och gör det i god tid! Allt för att behålla intresset!"

Redo för framtidens ekonomitjänster?

Vi på NORIAN är marknadsledande inom robotisering av ekonomi- och lönetjänster. Det gör att vi kan erbjuda oslagbar kvalitét, pris och kompetens som säkerställer er konkurrensfördel på marknaden.