Scouterna - Kundreferens


NORIAN KUNDREFERENS

Scouterna

Samarbetet med NORIAN fungerar utmärkt. Vi är väldigt nöjda. Utfallet är över våra förväntningar. När det uppstår problem eller fel så får vi hjälp snabbt.

- Johanna Staf, Lotta Linden

När vi bestämde oss för att outsourca, eftersökte vi en leverantör som kunde hantera löneadministration för både tjänstemän och lärare. Vårt val föll på NORIAN för att vi behövde en leverantör som kunde leverera bredd samt en helhetslösning utifrån våra behov kopplat till löneadministration och rapportering.

NORIAN är väldigt snabba på att svara när vi har frågor – oavsett om vi kontaktar vår kundansvarige eller löneadministratörerna. Vi upplever vår kontaktpersoner som lösningsorienterade, hjälpsamma, serviceinriktade, tillmötesgående och flexibla vid behov av eventuella omställningar. Den regelbundna uppföljningen i hur samarbetet fungerar uppskattas väldigt mycket.

NORIAN besitter stora kunskaper, är specialister och vi känner oss tryggare än med tidigare leverantörer. Vi ser positivt på outsourcing och är trygga med NORIANs lönehantering och det uppstår sällan problem. Vår syn på outsourcing har förändrats till det bättre! Sen Norian tog över lönehanteringen ser vi än mer positivt på outsourcing – kompetent stöd.

Våra planer gällande samarbetet med NORIAN är att vi fortsätter vårt samarbete.

Tips till andra företag som funderar på outsourcing skulle vara att inte vara rädda för att prova outsourcing av löneadministration. Var förberedda och tänk igenom vilka behov ni har för att hitta bästa möjliga lösning för ert företag.

Redo för framtidens ekonomitjänster?

Vi på NORIAN är marknadsledande inom robotisering av ekonomi- och lönetjänster. Det gör att vi kan erbjuda oslagbar kvalitét, pris och kompetens som säkerställer er konkurrensfördel på marknaden.