Titan Konstruktion - Kundreferens


NORIAN KUNDREFERENS

”En lycko-samarbetspartner - som stöttar vår tillväxt!”

Hösten 2021 sökte Titan Konstruktion en ny samarbetspartner för hantering av sin löneprocess. Titan har haft en expansiv tillväxt och deras målbild är att denna tillväxt skall fortsätta. När deras tidigare lönebyrå inte hade möjlighet att hjälpa till i Titans tillväxtresa samt i att utveckla löneprocessen behövde Titan söka sig en ny samarbetspartner!

Titan Konstruktion är hemmahörande i Norrbotten och är specialiserade inom byggbranschens olika tjänsteområden. De arbetar med större projekt och med stora internationella kunder där de tillhandahåller management tjänster samt har samlat stora lokala entreprenörer under sitt paraply.

Elvira Shamsutdinova, Chief Financial Officer på Titan, berättar att de, innan samarbetet med NORIAN, hade outsourcat sina lönetjänster men att en stark tillväxt gjorde att deras behov förändrades och därför började de söka efter en trygg partner som var snabb på fötterna och villig att samarbeta för att utveckla löneprocessen och rapporteringen till affärssystemet så att den skulle passa deras växande verksamhet. Titan såg även att snabb återkoppling var viktigt för dem och att den kommande samarbetspartnern skulle ha en flexibilitet för att anpassade sig efter Titans behov. Elvira såg inget krav på lokal partner eftersom Titan själva är ett modernt företag som är vana att jobba digitalt.

Viktigt för oss var också att allt måste fungera gällande lönehanteringen. Vi vill inte behöva kontrollera att allt hanteras korrekt, förklarar Elvira.

Smidigt och bättre

Med NORIAN går allt smidigare och bättre. Elvira har aldrig upplevt några problem eller fördröjning utan ser att NORIAN alltid följer överenskommen tidplan. Allt fungerar jättebra och vi har tillsammans redan genomfört de kostnadsställefördelningar som var så viktiga för oss på Titan och som underlättar vår uppföljning numera, säger Elvira.

Varför föll ert val på NORIAN?

Elvira berättar att när hon började söka för att hitta en ny samarbetspartner så dök NORIAN upp som ett intressant alternativ. Dessutom hade Elvira en kollega som känner en av NORIANs andra kunder, så de kontaktade det företaget och fick bra omdömen vilket gjorde att Elvira kände sig trygg i valet.

Att även NORIAN arbetar modernt och digitalt passade oss också. Ni har ett bra koncept på NORIAN, tycker Elvira.

Hur tycker du att implementeringen gick?

Det var enkelt eftersom vi på Titan inte behövde vara involverade. Detta då NORIAN själva hade direkt kontakt med den tidigare lönebyrån. Allt gick jättesnabbt och enkelt!

I själva implementeringsprocessen upptäckte NORIAN fel som tidigare gjorts och som behövde rättas. NORIAN tog ”lead” och såg till att allt korrigerades.

”Med NORIAN känner jag mig lugn och trygg!”

Samarbetet

Det har snart gått ett år sedan vi påbörjade vårt samarbete. Känner du att det är något som förvånat dig under detta år?

Jag känner att jag blivit positivt överraskad och NORIAN har överträffat mina förväntningar. Elvira berättar vidare att när de, på Titan, kommit med förslag på utveckling som skulle påverka dem positivt, så blev det även en positiv reaktion från NORIAN med svaret, visst det går bra!

Tillsammans med NORIAN ”brainstormar” vi om hur vi kan utveckla processen, säger Elvira. NORIAN är positiva till utveckling och de är alltid beredda. På Titan får vi ofta in stora projekt och då behöver vi vara snabba på pucken. Detta kan bidra till en ojämn arbetsbelastning även hos NORIAN men vi har en öppen dialog och jag försöker uppdatera NORIAN om vad som är på gång så fort jag kan.

Elvira beskriver att hon tycker att det varit en tillgång att den lönespecialist som hanterar Titans löner kan både svenska och engelska, eftersom Titan är ett internationellt företag och har medarbetare från, och i många länder. Elvira har även uppskattat det seriösa uppföljningsarbete som hon ser att NORIAN levererar varje månad. Ytterligare plus har varit att NORIAN är beredda att utföra mer avancerade tjänster än den tidigare partnern hade möjlighet till.

Hur tycker du att Samverkansmodellen fungerar?

98% av frågorna hanterar vi med teamet i Vilnius. Det är väldigt tydligt vem jag ska vända mig till och jag märker även att NORIAN har intern kontakt med varandra. Redan från början beskrevs hur samverkansmodellen och kommunikationsvägarna skulle fungera, vilket efterlevs och fungerar mycket bra.

Framtida löneprocess

Hur ser ni på utveckling och förbättringar av processen? Elvira berättar att de ser att vissa moment kanske kan effektiviseras och det kommer att ses över, såsom att effektivisera och eliminera manuell hantering. Vidare lyfter Elvira att den utveckling de önskar göra begränsas av lönesystemets möjligheter men att, tillsammans med NORIAN, söker de nya vägar till lösningar för att bygga en effektivare process.

Elvira berättar även att hon ser att NORIAN kan vara behjälplig med att ta över fler av Titans processer, både inom löneprocessen samt ekonomiprocessen. Elvira presenterar även en tjänst som NORIAN kan hjälpa till med framöver och det är att ansvara för utskick av välkomstinformation till deras nyanställda.

Tips från Elvira

När vi frågar Elvira om hon har tips till andra som funderar på outsourcing av lönehanteringen så är budskapet enkelt. ”Gör det!”

Elvira påtalar att det är viktigt vad man som företag vill ha för samarbetspartner. För Titan var det viktigt att samarbetspartnern följde utvecklingen och var modern, precis såsom ni på NORIAN, säger Elvira. En modern partner, där det inte ska kosta dyrt att få kvalitetssäkrade tjänster.

Elvira berättar att NORIANs pris är kostnadseffektivt och att det verkligen inte påverkar den goda kvalitén. Den svenska språkkunskapen är mycket bra och att samarbeta digitalt fungerar bra. Elvira upplever att hon enkelt får tag på teamet i Vilnius och att hon kan få kontakt både via mail och Teams. Visst är det kul att ta en fika tillsammans och hon tycker att relationen är viktig, men det kräver inte att man behöver sitta på samma plats utan man kan även ha trevliga samtal och god kommunikation digitalt.

Elvira beskriver känslan när hon första gången stötte på NORIANs namn. Den känsla jag fick när jag gick in på er hemsida första gången stämmer så bra. Det är en bra web-sida som är varm och personlig och det stämmer bra med hur jag upplever er på NORIAN! Där har ni också lyckats!

Redo för framtidens ekonomitjänster?

Vi på NORIAN är marknadsledande inom robotisering av ekonomi- och lönetjänster. Det gör att vi kan erbjuda oslagbar kvalitét, pris och kompetens som säkerställer er konkurrensfördel på marknaden.