Lämpliga arbetsuppgifter för robotisering

Att kunna identifiera potentialen för automation med hjälp av robotteknologi, är det viktiga första steget I varje företags automatiseringsresa.

Det är egentligen ganska enkelt: Ju mer Ni automatiserar, desto högre effektivitet uppnår Ni i Era processer. Även om vi uppmuntrar våra kunder att börja med den lägst hängande frukten, är det viktigt att ha en mer långsiktig strategi.

Intelligent Automation handlar inte om att implementera enskilda robotar på olika ställen inom en organisation, utan om en resa för hela företaget som kräver noggrann planering.

Typiska områden med arbetsuppgifter lämpliga för mjukvarurobotar är Ekonomi och Finans (med allt ifrån redovisning till rapportering), HR och lön, kundservice och alla typer av manuella arbetsuppgifter inom konsolidering och migrering av stora datamängder. Normalt hittar vi betydande automatiseringspotential som snabbt går att räkna hem inom åtminstone ett av följande områden:

Eftersom inget företag är helt likt ett annat, är det inte alltid självklart var man ska leta för att hitta potentialen för effektivitetsförbättringar. En bra början kan därför vara att ta hjälp av oss på NORIAN att titta närmare på var just Er potential finns. Med vår metodik får Ni ett bra beslutsunderlag för nästa steg med tydliga rekommendationer och ett presenterat business-case för potentialen i ett antal faktiska arbetsuppgifter i Er verksamhet. Läs mer om förstudien här.

 

 

Stefan Dahlgren

Senior Consultant,
Intelligent Automation

Telefon: 070 832 69 00
Mail: stefan.dahlgren@norian.eu


Sätt igång redan idag!

Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa er och er verksamhet.

    Genom att använda detta formulär accepterar du att denna webbplats lagrar och bearbetar dina uppgifter.