Smart, Smooth & Safe

Hantering av leverantörsfakturor
- Linköping

Med en optimal process sparar ni tid och pengar.


Smart, Smooth & Safe

Hantering av leverantörsfakturor
- Linköping

Med en optimal process sparar ni tid och pengar.


Med ansvar för er leverantörsfakturaprocess kan vi på NORIAN garantera er ett effektivt flöde.


Som kund till NORIAN kan ni välja att överlämna hela processen eller utvalda uppgifter.

Med ansvar för er leverantörsfakturaprocess kan vi på NORIAN garantera er ett effektivt flöde.


Som kund till NORIAN kan ni välja att överlämna hela processen eller utvalda uppgifter.

Välj den modell som passar er bäst!

Tolkning och verifiering av faktura

Hantering av faktura

Reskontra

Betalning av faktura

Förkontering

Manuella utbetalningar

Kravhantering

Koncernmellanhavanden

Kundanpassat

KOM IGÅNG

BASIC

MEST POPULÄR

PREMIUM

Behovsanpassad
Behovsanpassad
Behovsanpassad
Behovsanpassad
Behovsanpassad

Välj den modell som passar er bäst!

KOM IGÅNG

BASIC

Tolkning och verifiering av faktura
Hantering av faktura
Reskontra
Betalning av faktura
Förkontering
Manuella utbetalningar
Kravhantering
Koncernmellanhavanden
Kundanpassat

MEST POPULÄR

PREMIUM

Tolkning och verifiering av faktura
Hantering av faktura
Leverantörsreskontra
Betalning av faktura
Förkontering
Manuella utbetalningar
Kravhantering
Koncernmellanhavanden
Kundanpassat

Systemlösningar.


Behåll er systemlösning.

Föredrar ni att fortsätta använda den systemlösning ni har idag så stoppar det inte möjligheten till en kostnadseffektivare process med oss på NORIAN.

På NORIAN utför vi även våra tjänster i våra kunders IT-miljöer och vi är flexibla och anpassar oss efter vad som är bästa lösningen för våra kunder.

På NORIAN har vi erfarenhet av många system och vi är alltid redo när våra kunder behöver oss.


MediusGo - ett användarvänligt system.

För att förenkla för våra kunder erbjuder vi ett modernt och användarvänligt system i MediusGo.

Fördelar med MediusGo:

 • Sparar tid och ökar er produktivitet
 • Ger er en snabbare och ökad kontroll
 • Automatiserar och effektiviserar era flöden
 • Användarvänligt och flexibelt verktyg
 • Standardintegrationer till de flesta ERP system

Allt är möjligt - vi skräddarsyr efter era behov!

Kunder som valt NORIAN

 
 

Det är ALLTID rätt
tidpunkt för outsourcing.

Att sakna dokumenterade arbetsinstruktioner eller att en stor del av arbetet sker manuellt stoppar inte er möjlighet till en outsourcing.

Oavsett hur er situation ser ut idag finns vi där för att ta över ansvaret.

På NORIAN tar vi ansvar för att övertagandet av er fakturahantering går effektivt och smidigt. Vi har stor vana av att leda projekt inom både systembyten och implementeringar.

Vi arbetar strukturerat efter en tydlig tidplan som innefattar både aktiviteter och beslutspunkter. Ni beslutar själva hur mycket ni vill delta i projektet, vare sig ni vill vara involverade på detaljnivå eller mer övergripande så kommer ni löpande att bli uppdaterade.

Jessica Calissendorff

Service Manager, Process Specialist

Det är ALLTID rätt
tidpunkt för outsourcing.

Att sakna dokumenterade arbetsinstruktioner eller att en stor del av arbetet sker manuellt stoppar inte er möjlighet till en outsourcing.

Oavsett hur er situation ser ut idag finns vi där för att ta över ansvaret.

På NORIAN tar vi ansvar för att övertagandet av er fakturahantering går effektivt och smidigt. Vi har stor vana av att leda projekt inom både systembyten och implementeringar.

Vi arbetar strukturerat efter en tydlig tidplan som innefattar både aktiviteter och beslutspunkter. Ni beslutar själva hur mycket ni vill delta i projektet, vare sig ni vill vara involverade på detaljnivå eller mer övergripande så kommer ni löpande att bli uppdaterade.Jessica Calissendorff

Service Manager, Process Specialist

Vårt mål är enkelt –
effektiva processer innebär säkrare och mer kvalitativ leverans, till ett bättre pris!

Optimerad fakturahantering.


 

För en optimerad fakturahantering måste beställningsprocess vara uppstyrd, antal pappersfakturor minimala och systemet ska nyttjas fullt ut.

 

Läs mer om vad ni kan göra för att optimera er process.

Optimerad fakturahantering.

 

För en optimerad fakturahantering måste beställningsprocess vara uppstyrd, antal pappersfakturor minimala och systemet ska nyttjas fullt ut.

Läs mer om vad ni kan göra för att optimera er process.

 

Vi är här för våra kunder!

På NORIAN tilldelas ni ett leveransteam med engagerade och kunniga specialister. Dessutom dedikeras ni en erfaren kundansvarig som finns där för er i resan mot en effektivare fakturahantering.


 
 • Effektiva processer och smarta lösningar
 • Moderna systemlösningar
 • Minskad sårbarhet
 

Vi är här för våra kunder!

På NORIAN tilldelas ni ett leveransteam med engagerade och kunniga specialister. Dessutom dedikeras ni en erfaren kundansvarig som finns där för er i resan mot en effektivare fakturahantering.


 • Leverans i tid
 • Kvalitetssäkrad leverans
 • Tillgång till specialister
 • Effektiva processer och smarta lösningar
 • Moderna systemlösningar
 • Minskad sårbarhet

Stora och små företag litar på NORIAN


Stora och små företag litar på NORIAN

Stora och små företag
litar på NORIAN

Pic-text-kontakt@2x