Smart, Smooth & Safe

Hantering av leverantörsfakturor
- Skellefteå

Med en optimal process sparar ni tid och pengar.


Smart, Smooth & Safe

Hantering av leverantörsfakturor
- Skellefteå

Med en optimal process sparar ni tid och pengar.


Vi på NORIAN säkerställer en effektiv process när vi tar över hanteringen av era leverantörsfakturor.


Valet är ert - Ni bestämmer om ni vill överlåta hanteringen av hela processen eller utvalda delar till oss.

Vi på NORIAN säkerställer en effektiv process när vi tar över hanteringen av era leverantörsfakturor.


Valet är ert - Ni bestämmer om ni vill överlåta hanteringen av hela processen eller utvalda delar till oss.

Välj den modell som passar er bäst!

Tolkning och verifiering av faktura

Hantering av faktura

Reskontra

Betalning av faktura

Förkontering

Manuella utbetalningar

Kravhantering

Koncernmellanhavanden

Kundanpassat

KOM IGÅNG

BASIC

MEST POPULÄR

PREMIUM

Behovsanpassad
Behovsanpassad
Behovsanpassad
Behovsanpassad
Behovsanpassad

Välj den modell som passar er bäst!

KOM IGÅNG

BASIC

Tolkning och verifiering av faktura
Hantering av faktura
Reskontra
Betalning av faktura
Förkontering
Manuella utbetalningar
Kravhantering
Koncernmellanhavanden
Kundanpassat

MEST POPULÄR

PREMIUM

Tolkning och verifiering av faktura
Hantering av faktura
Leverantörsreskontra
Betalning av faktura
Förkontering
Manuella utbetalningar
Kravhantering
Koncernmellanhavanden
Kundanpassat

Systemlösningar.


Behåll ert system.

Har ni redan idag den bästa systemlösningen för er verksamhet och istället söker efter en outsourcinglösning för att minska er sårbarhet samt ytterligare öka er kostnadseffektivitet?

På NORIAN anpassar vi oss efter våra kunders behov och kan utföra våra tjänster i våra kunders systemlösningar.

Vi har erfarenhet i många olika system och står redo att hjälpa er.


MediusGo - ett modern och smart system.

Våra kunder efterfrågar ofta användarvänliga och moderna system. Därför erbjuder vi våra kunder möjligheten att använda MediusGo.

Fördelar med MediusGo:

 • Sparar tid och ökar er produktivitet
 • Ger er en snabbare och ökad kontroll
 • Automatiserar och effektiviserar era flöden
 • Användarvänligt och flexibelt verktyg
 • Standardintegrationer till de flesta ERP system

Allt är möjligt - vi skräddarsyr efter era behov!

Kunder som valt NORIAN

 
 

Det är ALLTID rätt
tillfälle för outsourcing.

Saknar ni arbetsinstruktioner, utför ni mycket av arbetet manuellt eller har ni inte påbörjat er resa mot digitalisering?

Oavsett hur er situation ser ut idag finns vi där för att ta över ansvaret.

På NORIAN ser vi till att övertagandet av er fakturahantering går smidigt och säkert. Vi har en lång erfarenhet av att leda projekt både gällande systembyten och implementeringar.

Vårt arbetssätt är strukturerat där vi följer en tydlig och gemensamt överenskommen tidplan som innefattar både aktiviteter och beslutspunkter. För oss är transparans viktigt och ni bestämmer själva hur involverade ni vill vara i projektet.

Jessica Calissendorff

Service Manager, Process Specialist

Det är ALLTID rätt
tillfälle för outsourcing.

Saknar ni arbetsinstruktioner, utför ni mycket av arbetet manuellt eller har ni inte påbörjat er resa mot digitalisering?

Oavsett hur er situation ser ut idag finns vi där för att ta över ansvaret.

På NORIAN ser vi till att övertagandet av er fakturahantering går smidigt och säkert. Vi har en lång erfarenhet av att leda projekt både gällande systembyten och implementeringar.

Vårt arbetssätt är strukturerat där vi följer en tydlig och gemensamt överenskommen tidplan som innefattar både aktiviteter och beslutspunkter. För oss är transparans viktigt och ni bestämmer själva hur involverade ni vill vara i projektet.Jessica Calissendorff

Service Manager, Process Specialist

Vårt mål är enkelt –
effektiva processer innebär säkrare och mer kvalitativ leverans, till ett bättre pris!

Optimerad fakturahantering.


 

Säkra processen för en optimerad fakturahantering med rätt beställningsprocess, minskat antal pappersfakturor och ett fullt nyttjande av systemet.

 

Läs mer om vad ni kan göra för att optimera er process.

Optimerad fakturahantering.

 

Säkra processen för en optimerad fakturahantering med rätt beställningsprocess, minskat antal pappersfakturor och ett fullt nyttjande av systemet.

Läs mer om vad ni kan göra för att optimera er process.

 

Vi är här för våra kunder!

På NORIAN tilldelas ni ett leveransteam med engagerade och kunniga specialister. Dessutom dedikeras ni en erfaren kundansvarig som finns där för er i resan mot en effektivare fakturahantering.


 
 • Effektiva processer och smarta lösningar
 • Moderna systemlösningar
 • Minskad sårbarhet
 

Vi är här för våra kunder!

På NORIAN tilldelas ni ett leveransteam med engagerade och kunniga specialister. Dessutom dedikeras ni en erfaren kundansvarig som finns där för er i resan mot en effektivare fakturahantering.


 • Leverans i tid
 • Kvalitetssäkrad leverans
 • Tillgång till specialister
 • Effektiva processer och smarta lösningar
 • Moderna systemlösningar
 • Minskad sårbarhet

Stora och små företag litar på NORIAN


Stora och små företag litar på NORIAN

Stora och små företag
litar på NORIAN

Pic-text-kontakt@2x