Smart, Smooth & Safe

Hantering av
leverantörsfakturor
- Stockholm

Med en optimal process sparar ni tid och pengar.


Smart, Smooth & Safe

Hantering av leverantörsfakturor
- Stockholm

Med en optimal process sparar ni tid och pengar.


Låt oss på NORIAN ansvara för er leverantörsfakturaprocess
- Vi garanterar en effektiv process.


Ni kan välja att överlämna hela processen eller utvalda delar till oss på NORIAN.

Låt oss på NORIAN ansvara för er leverantörs-fakturaprocess. Vi garanterar en effektiv process.


Ni kan välja att överlämna hela processen eller utvalda delar till oss på NORIAN.

Välj den modell som passar er bäst!

Tolkning och verifiering av faktura

Hantering av faktura

Reskontra

Betalning av faktura

Förkontering

Manuella utbetalningar

Kravhantering

Koncernmellanhavanden

Kundanpassat

KOM IGÅNG

BASIC

MEST POPULÄR

PREMIUM

Behovsanpassad
Behovsanpassad
Behovsanpassad
Behovsanpassad
Behovsanpassad

Välj den modell som passar er bäst!

KOM IGÅNG

BASIC

Tolkning och verifiering av faktura
Hantering av faktura
Reskontra
Betalning av faktura
Förkontering
Manuella utbetalningar
Kravhantering
Koncernmellanhavanden
Kundanpassat

MEST POPULÄR

PREMIUM

Tolkning och verifiering av faktura
Hantering av faktura
Leverantörsreskontra
Betalning av faktura
Förkontering
Manuella utbetalningar
Kravhantering
Koncernmellanhavanden
Kundanpassat

Systemlösningar.


Behåll ert nuvarande system.

Har ni idag ett system som är optimalt för er verksamhet samtidigt som ni ser att en outsourcing lösning kan ge er en säkrare och mer kostnadseffektiv process?

På NORIAN är vi vana att arbeta i kunds IT-miljö och vi har lång erfarenhet av att arbeta i olika system. Vi är flexibla och anpassar oss efter era behov.

På NORIAN är vi alltid redo.


MediusGo en smart systemlösning.

På NORIAN vill vi göra det enkelt för våra kunder och därför erbjuder vi MediusGo, ett molnbaserat fakturahanteringssystem.

Fördelar med molnbaserade MediusGO:

 • Sparar tid och ökar er produktivitet
 • Ger er en snabbare och ökad kontroll
 • Automatiserar och effektiviserar era flöden
 • Användarvänligt och flexibelt verktyg
 • Standardintegrationer till de flesta ERP system

Allt är möjligt - vi skräddarsyr efter era behov!

Kunder som valt NORIAN

 
 

Det är ALLTID rätt
tillfälle att outsourca.

Saknar ni arbetsinstruktion, är era processer manuella eller har ni inte påbörjat er digitaliseringsresa?

Oavsett hur er situation ser ut idag finns vi där för att ta över ansvaret.

På NORIAN ser vi till att övertagandet av er fakturahantering går smidigt. Vi har en lång erfarenhet av att leda projekt både gällande implementeringar och systembyten.

Processen är strukturerad med en tydlig tidplan som innefattar både aktiviteter och beslutspunkter. För oss är transparans viktigt och ni bestämmer själva om ni vill vara involverade mer övergripande eller på en detaljerad nivå.

Jessica Calissendorff

Service Manager, Process Specialist

Det är ALLTID rätt tillfälle att outsourca.

Saknar ni arbetsinstruktion, är era processer manuella eller har ni inte påbörjat er digitaliseringsresa?

Oavsett hur er situation ser ut idag finns vi där för att ta över ansvaret.

På NORIAN ser vi till att övertagandet av er fakturahantering går smidigt. Vi har en lång erfarenhet av att leda projekt både gällande implementeringar och systembyten.

Processen är strukturerad med en tydlig tidplan som innefattar både aktiviteter och beslutspunkter. För oss är transparans viktigt och ni bestämmer själva om ni vill vara involverade mer övergripande eller på en detaljerad nivå.Jessica Calissendorff

Service Manager, Process Specialist

Vårt mål är enkelt –
effektiva processer innebär säkrare och mer kvalitativ leverans, till ett bättre pris!

Optimerad fakturahantering.


 

Säkra processen för en optimerad fakturahantering med rätt beställningsprocess, minskat antal pappersfakturor och ett fullt nyttjande av systemet.

 

Läs mer om vad ni kan göra för att optimera er process.

Optimerad fakturahantering.

 

Säkra processen för en optimerad fakturahantering med rätt beställningsprocess, minskat antal pappersfakturor och ett fullt nyttjande av systemet.

Läs mer om vad ni kan göra för att optimera er process.

 

Vi är här för våra kunder!

På NORIAN tilldelas ni ett leveransteam med engagerade och kunniga specialister. Dessutom dedikeras ni en erfaren kundansvarig som finns där för er i resan mot en effektivare fakturahantering.


 
 • Effektiva processer och smarta lösningar
 • Moderna systemlösningar
 • Minskad sårbarhet
 

Vi är här för våra kunder!

På NORIAN tilldelas ni ett leveransteam med engagerade och kunniga specialister. Dessutom dedikeras ni en erfaren kundansvarig som finns där för er i resan mot en effektivare fakturahantering.


 • Leverans i tid
 • Kvalitetssäkrad leverans
 • Tillgång till specialister
 • Effektiva processer och smarta lösningar
 • Moderna systemlösningar
 • Minskad sårbarhet

Stora och små företag litar på NORIAN


Stora och små företag litar på NORIAN

Stora och små företag
litar på NORIAN

Pic-text-kontakt@2x