Smart, Smooth & Safe

Hantering av leverantörsfakturor
- Uppsala

Med en optimal process sparar ni tid och pengar.


Smart, Smooth & Safe

Hantering av leverantörsfakturor
- Uppsala

Med en optimal process sparar ni tid och pengar.


På NORIAN kan vi garantera en effektiv hantering av era leverantörsfakturor.


Som kund kan ni välja att överlåta hela processen eller endast vissa delar till oss på NORIAN.

På NORIAN kan vi garantera en effektiv hantering av era leverantörsfakturor.


Som kund kan ni välja att överlåta hela processen eller endast vissa delar till oss på NORIAN.

Välj den modell som passar er bäst!

Tolkning och verifiering av faktura

Hantering av faktura

Reskontra

Betalning av faktura

Förkontering

Manuella utbetalningar

Kravhantering

Koncernmellanhavanden

Kundanpassat

KOM IGÅNG

BASIC

MEST POPULÄR

PREMIUM

Behovsanpassad
Behovsanpassad
Behovsanpassad
Behovsanpassad
Behovsanpassad

Välj den modell som passar er bäst!

KOM IGÅNG

BASIC

Tolkning och verifiering av faktura
Hantering av faktura
Reskontra
Betalning av faktura
Förkontering
Manuella utbetalningar
Kravhantering
Koncernmellanhavanden
Kundanpassat

MEST POPULÄR

PREMIUM

Tolkning och verifiering av faktura
Hantering av faktura
Leverantörsreskontra
Betalning av faktura
Förkontering
Manuella utbetalningar
Kravhantering
Koncernmellanhavanden
Kundanpassat

Systemlösningar.


Behåll ert system.

Har ni idag en systemlösning som ni föredrar att behålla samtidigt som ni ser att en outsourcing skulle innebära en mer kostnadseffektiv lösning för er?

Våra kunder har olika behov och vi på NORIAN anpassar oss för att säkerställa att våra kunder har den optimala lösningen för deras verksamhet.

Vi har kunskap i många olika system och är vana att arbeta i våra kunders system.


MediusGo - en användarvänlig systemlösning.

Våra kunder efterfrågar ofta användarvänliga och moderna molnlösningar och därför erbjuder vi systemlösningen MediusGo till våra kunder.

Fördelar med MediusGo:

 • Sparar tid och ökar er produktivitet
 • Ger er en snabbare och ökad kontroll
 • Automatiserar och effektiviserar era flöden
 • Användarvänligt och flexibelt verktyg
 • Standardintegrationer till de flesta ERP system

Allt är möjligt - vi skräddarsyr efter era behov!

Kunder som valt NORIAN

 
 

Det är ALLTID rätt
tillfälle för outsourcing.

Finns det inga dokumenterade arbetsinstruktioner, är mycket av arbetet manuellt eller har ni inte påbörjat er digitaliseringsresa?

Oavsett hur er situation ser ut idag finns vi där för att ta över ansvaret.

Vi på NORIAN ser till att övertagandet av er fakturahantering går effektivt och smidigt. Efter genomföranden av många systembyten och implementeringar har vi stor kunskap i att leda projekt.

NORIANs process är strukturerad med en tydlig tidplan som innefattar både aktiviteter och beslutspunkter. För oss är det viktigt med transparans och ni bestämmer själva hur involverade ni önskar vara i projektet att flytta fakturahanteringen till NORIAN.

Jessica Calissendorff

Service Manager, Process Specialist

Det är ALLTID rätt tillfälle för outsourcing.

Finns det inga dokumenterade arbetsinstruktioner, är mycket av arbetet manuellt eller har ni inte påbörjat er digitaliseringsresa?

Oavsett hur er situation ser ut idag finns vi där för att ta över ansvaret.

Vi på NORIAN ser till att övertagandet av er fakturahantering går effektivt och smidigt. Efter genomföranden av många systembyten och implementeringar har vi stor kunskap i att leda projekt.

NORIANs process är strukturerad med en tydlig tidplan som innefattar både aktiviteter och beslutspunkter. För oss är det viktigt med transparans och ni bestämmer själva hur involverade ni önskar vara i projektet att flytta fakturahanteringen till NORIAN.Jessica Calissendorff

Service Manager, Process Specialist

Vårt mål är enkelt –
effektiva processer innebär säkrare och mer kvalitativ leverans, till ett bättre pris!

Optimerad fakturahantering.


 

För en optimerad fakturahantering se till att ha rätt beställningsprocess, minskat antal pappersfakturor och nyttja systemet fullt ut.

 

Läs mer om vad ni kan göra för att optimera er process.

Optimerad fakturahantering.

 

För en optimerad fakturahantering se till att ha rätt beställningsprocess, minskat antal pappersfakturor och nyttja systemet fullt ut.

Läs mer om vad ni kan göra för att optimera er process.

 

Vi är här för våra kunder!

På NORIAN tilldelas ni ett leveransteam med engagerade och kunniga specialister. Dessutom dedikeras ni en erfaren kundansvarig som finns där för er i resan mot en effektivare fakturahantering.


 
 • Effektiva processer och smarta lösningar
 • Moderna systemlösningar
 • Minskad sårbarhet
 

Vi är här för våra kunder!

På NORIAN tilldelas ni ett leveransteam med engagerade och kunniga specialister. Dessutom dedikeras ni en erfaren kundansvarig som finns där för er i resan mot en effektivare fakturahantering.


 • Leverans i tid
 • Kvalitetssäkrad leverans
 • Tillgång till specialister
 • Effektiva processer och smarta lösningar
 • Moderna systemlösningar
 • Minskad sårbarhet

Stora och små företag litar på NORIAN


Stora och små företag litar på NORIAN

Stora och små företag
litar på NORIAN

Pic-text-kontakt@2x