Konteringsdimension
4 January, 2019
Netto
4 January, 2019

Wiki-ordlista från NORIAN

Leverantörsreskontra

Vad är en leverantörsreskontra?

Jag guidar dig igenom svaret

En leverantörsreskontra (ENG:Accounts payable) är en sidobokföring med detaljerad information om företagets leverantörr samt mottagna leverantörsfakturor från leverantörerna.


Alla företag håller på med bokföring för att hålla ordning på företagets ekonomi. För att underlätta överblicken av olika delar av bokföringen finns olika typer av reskontror, vanligaste är kundreskontra och leverantörsreskontra.


Leverantörsreskontrans innehåll


Leverantörsreskontran syftar i att hantera bokföring och detaljer kring företagets leverantörerna. Här hittar man information om vilka fakturor som inkommit från leverantörerna, det finns här också information i relation till respektive faktura som till exempel belopp och förfallodatum. I reskontran hittar man även information om leverantörernas namn, adress, kontaktuppgifter och liknande uppgifter som företaget ser som viktiga i relation till sina leverantörer.


Reskontran underlättar också för uppföljning av vilka fakturor som är betalda och vilka som ännu inte har blivit betalade. Uppföljning och granskning av reskontran kan göras via olika rapporter, endera i sin helhet eller för respektive leverantör.


I bokföringen sammanställs leverantörskontran och benämns då leverantörsskuld.

Dela gärna och sprid kunskapen!

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Ylva Björkhagen- Service Manager


 

Några av de företag som valt NORIAN