Nyfiken på NORIAN?
Lär känna oss!

Smart, Smooth & Safe

Lönebyrå
Luleå


Med oss på NORIAN får ni mer tid för att fokusera på att utveckla och driva er verksamhet framåt.

 

Smart, Smooth & Safe

Lönebyrå Luleå


Med oss på NORIAN får ni mer tid för att fokusera på att utveckla och driva er verksamhet framåt.


Nyfiken på NORIAN?
Lär känna oss!

En skräddarsydd lönehantering som passar era behov.


NORIAN minskar er sårbarhet och erbjuder en stabil lönehantering under hela året, oberoende semestertider och oplanerad frånvaro.

Vi bygger vår leverans utifrån era behov och säkerställer att era medarbetares löneutbetalningar är rätt och i tid.


Marie Vesterblom

Service Manager, Payroll

En skräddarsydd lönehantering som passar era behov.


NORIAN minskar er sårbarhet och erbjuder en stabil lönehantering under hela året, oberoende semestertider och oplanerad frånvaro.

Vi bygger vår leverans utifrån era behov och säkerställer att era medarbetares löneutbetalningar är rätt och i tid.


Marie Vesterblom

Service Manager, Payroll

Effektiv lönehantering med hög kvalitet.

Vi värdesätter kvalitet!
Med våra erfarna lönespecialister och kvalitetssäkrade löneprocesser garanterar vi er en trygg och effektiv lönehanteringen.

Vårt engagemang och vår vilja att alltid förbättra, driver vår leverans framåt.

Vårt mål är enkelt!
Effektiva processer innebär säkrare och mer kvalitativ leverans
- till ett bättre pris!

Våra lönetjänster är behovsanpassade och flexibla.

För att möta våra kunders olika behov är vår unika leveransmodell flexibel och skalbar.

Vi kan hjälpa er med hanteringen av hela ert företags löneprocess eller specifika delar av processen där ni har behov av stöd.

Vår flexibilitet gör att vi snabbt kan växla upp och följa ert företags framgångsresa.

Exempel på lönetjänster vi kan hjälpa ert företag med är:

Visa tjänster

Marie Vesterblom

Service Manager, Payroll

Våra lönetjänster är behovsanpassade och flexibla.

För att möta våra kunders olika behov är vår unika leveransmodell flexibel och skalbar.

Vi kan hjälpa er med hanteringen av hela ert företags löneprocess eller specifika delar av processen där ni har behov av stöd.

Vår flexibilitet gör att vi snabbt kan växla upp och följa ert företags framgångsresa.

Exempel på lönetjänster vi kan hjälpa ert företag med är:

Visa tjänster


Marie Vesterblom

Service Manager, Payroll

Våra kunder är viktiga för oss!

Vi har hjälpt företag inom många olika branscher och i olika storlek under många år.

Att finnas där för våra kunder är viktigt för oss. För att alltid kunna hjälpa er som kund håller våra erfarna lönespecialister sig alltid uppdaterade inom aktuell lagstiftning och kollektivavtalsförändringar.

Som kund tilldelas ni ett dedikerat leveransteam med en engagerad kundansvarig som tillsammans med er sätter målbilden för hur er löneprocess ska utvecklas.

Se kundreferenser →

NORIANs medarbetarkraft.

Vår medarbetarkraft är vår viktigaste tillgång!

De viktigaste grundstenarna och framgångsfaktorerna för oss på NORIAN är vår arbetsglädje och kompetens. Tillsammans har vi en gedigen kompetens med många års erfarenhet inom olika branscher.

Förutom att ni får tillgång till våra lönespecialisters kompetens så kommer vi tillsammans bygga ert företags optimala löneprocess.

Vår kompetens och flexibilitet ger oss möjlighet att följa era behov och, tillsamman med er, bygga en effektivare och tryggare lösning för ert företag.

Kunskap i många olika lönesystem.

Vi har stor erfarenhet av att ha arbetat i många olika lönesystem.

Tack vara ett nära samarbete med de marknadsledande systemleverantörerna kan vi på NORIAN erbjuda er smarta molnbaserade lösningar anpassade efter ert verksamhetsbehov. Självklart kan vi även arbeta i ert egna lönesystem.

Trygg och enkel överlämning.

Vi har en strukturerad process som gör er överlämning till oss på NORIAN smidig och trygg. Tillsammans följer vi en tydlig tidplan som innehåller både aktiviteter och beslutspunkter.

Vårt samarbete är transparant. De förbättringar som vi identifierar under överlämningen dokumenteras ,för att därefter tas med på utvecklingsresan mot den satta målbilden.

Självklart fungerar överlämningen lika bra digitalt!

Stora och små företag litar på NORIAN


Stora och små företag litar på NORIAN

Stora och små företag
litar på NORIAN

Pic-text-kontakt@2x