NORIAN ACCOUNTING

Lönekonsult Stockholm

Letar ni efter en lönekonsult med god kunskap om regler kring anställningsavtal, tidrapporter, ledighetsansökningar och skattedeklarationer? Vi på NORIAN blir er trygga partner som tar lönehanteringen till en effektivare och modernare nivå. Det är enklare än du tror – Vi hjälper dig med lagar, skatter, reseräkningar och krångliga regler om semester och föräldraledighet. NORIAN erbjuder smarta molnbaserade lönesystem och flexibla lösningar som passar just ert företag.

Lönekonsult Stockholm - NORIAN ACCOUNTING

 

Outsourca lön

Vi på NORIAN hanterar löneuppdrag för både små och stora bolag och om ni vill så tar vi även hand om lönesystemet. Ni kan välja att behålla ert nuvarande system eller så hjälper vi er att implementera ett nytt med oss. Med hjälp av en lönekonsult ger vi ditt företag större möjligheter och standardiserade processer. Vi garanterar dig en effektiv lönehantering.

En lönekonsult från NORIAN kan hjälpa ert företag med bland annat:

  • Löpande lönehantering
  • Reseräkning och utlägg
  • Pensionsadministration
  • HR-Support
  • Rådgivning
 

Spetskompetens

Våra lönespecialister behärskar arbetsrätt, kollektivavtal, pension, skatteregler och gällande lagstiftning. Vi håller oss ständigt uppdaterade på förändringar och följer alltid krav från myndigheter och arbetsmarknadens parter.

Fokusera på verksamheten.

Vi ser till att era medarbetares löner blir rätt och att de utbetalas i tid. Vi hanterar även statistik och rapportering till olika myndigheter och organisationer vilket medför att ert företag istället kan fokusera på verksamheten. Förutom tillgång till våra lönespecialister tilldelas ni en kundansvarig som följer ert företag och supporterar vid frågor. Vi hjälper dig med vår kompetens så att du kan fokusera på din verksamhet och inte det administrativa.

Ett partnerskap där vi fokuserar på flexibilitet, enkelhet, smarta system och hög kvalitet!

Lönekonsult Stockholm - NORIAN ACCOUNTING

 

Trygghet och kvalitet.

All hantering av era företagsuppgifter behandlas konfidentiellt, enligt era policys samt gällande lagar. Vi värdesätter kvalitet samt proaktivitet och med våra lönetjänster får ni trygghet och effektivitet året runt.

Utlägg & reseräkningar.

Vi kan erbjuda er elektroniska verktyg för era reseräkningar och utlägg. NORIAN erbjuder skalbarhet vilket innebär att vi kan erbjuda er rese- och utläggshantering inom vår löneprocess, men vi kan även erbjuda er tjänsten separat och koppla den till ert löne- eller affärssystem. Systemet är webbaserat och era medarbetare kan registrera reseräkning, utlägg, och deras tjänstemil via en smartphone eller webb.

Outsourcing av lön – för både stora och små företag.

Det är inte bara stora företag och organisationer som drar stor nytta av att anställa en outsourcad lönekonsult; det passar nästan ännu bättre hos mindre företag. Ett företag med mindre resurser och kapital kan med hjälp av att anställa en lönekonsult fokusera mer på sin kärnverksamhet istället för administrativt arbete. Har du några frågor så är det bara att kontakta er tilldelade kundansvarig – Vi på NORIAN ger er direkt och snabb tillgång till information om löner, historik, förmåner och skatter.

 

Smart, Simple & Profitable

Lönekonsult Stockholm

Vi vet att det är tidskrävande och tar energi med att arbeta med administrativa arbeten. Låt NORIAN bli din partner!