NORIAN ACCOUNTING

Löpande Bokföring?

Löpande bokföring innebär att vi på NORIAN tar hand om det som sker löpande under året. Vi tar t ex hand om dina leverantörsfakturor när de kommer och bokför dem i ekonomisystemet. När det är dags för betalning ser vi till att de betalas och att betalningen bokförs i ekonomisystemet.

Hur går det till i praktiken?

Kundfaktura

Visst vill du få in pengar på företagets bankkonto snarast! Då är det viktigt att underlag till kundfakturor inte blir liggande på ett bord utan att de skickas iväg löpande och att de är korrekta! Vi hjälper dig med att se till att fakturorna skickas till kunderna och vi hanterar kundinbetalningarna som inkommer och när de inte inkommer i tid skickar vi påminnelser och därefter inkassokrav till kunderna.


Leverantörsfaktura

En korrekt leverantörsfaktura skall bokföras löpande och betalas i tid! När du beställer från en leverantör uppger du den den mailadress de skall använda för att fakturan skall hamna hos oss. När fakturan kommit in i ekonomisystemet får du ett mail som informerar dig om att du skall granska och attestera fakturan. Därefter konterar vi fakturan och ser till att den betalas i tid. Vi säkerställer även att eventuella kreditfakturor nyttjas eller utbetalas av leverantören.


Löneredovisning

Vi kan hjälpa dig med att upprätta löner till dina anställda och hantera utbetalningen. Läs gärna med om hur vår lönetjänst fungerar under Små företag - Löner.


Skatt och momsredovising samt betalning

Att inte rapportera och betala i tid till Skatteverket kan bli dyrt! Visst vore det skönt att slippa ha koll på Skatteverkets tidplan och låta någon annan ta ansvar. Efter varje lönekörning sköter vi redovisning och betalning av sociala avgifter till Skatteverket.

Att ha koll på momslagen, momssatser och vilka avdrag du kan göra är inte lätt, så låt oss på NORIAN hjälpa dig med det! Vi har gjort det dagligen i många år och följer även alla förändringar i lagen och nya riktlinjer inom EU och Sverige. Vi säkerställer att ditt företag använder rätt momssatser och vi rapporterar ditt företags momsdeklaration och betalar momsen till Skatteverket.


Hur byter jag till NORIAN?

Ordna accessbehörighet till bankkonto

Ordna accessbehörighet till Skatteverket. Vi hjälper dig att fylla i blanketten och det enda du behöver göra är att signera blanketten.

Tillgång till befintlig bokföring för innevarande år.

Senaste årsredovisningen och inkomstdeklarationen

Kopia på kundavtal

Kopia på leverantörsavtal

Om du redan idag har en redovisningsbyrå behöver du kontakta dem och informera om att vi på NORIAN har rätt att ha en direkt kommunikation med dem så du slipper prata om bokförings- och lönefrågor. Vi tar hand om det!

Smart, Smooth & Safe

Redo för framtidens ekonomitjänster?

Vi på NORIAN är marknadsledande inom robotisering av ekonomi- och lönetjänster. Det gör att vi kan erbjuda oslagbar kvalitét, pris och kompetens som säkerställer er konkurrensfördel på marknaden.