NORIAN News

Här delar vi på Norian med oss tankar och information om aktuella frågor.

12 October, 2023

Vad gör NORIAN för att säkerställa ”compliance”?

NORIAN finns i flera länder och vi växer. Ralf Schmitt är Head of Compliance & Quality på NORIAN Group och han säkerställer att vi efterlever aktuella lagar och regler. Läs om hur Ralf ser på sin roll, vilka fördelar som följer med att hålla sig inom ramarna för det som är tillåtet och hur Norian säkerställer att vi är ”compliant”.
2 October, 2023

Affärssystemet för er i en global och expansiv tillväxt

Att våga kasta sig ut och ta det strategiska beslutet om expansion kräver mer än mod. För att kunna göra denna resa behövs ett verktyg som både strukturerar och supporterar er i snabba och korrekta affärsbeslut. Läs vad Line Skullerud Head of Xledger Advisory and Support på NORIAN gruppen, berättar om varför NORIAN erbjuder Xledger till våra globala kunder.