Vår medarbetare i Sundbyberg

Marie VesterblomJag heter Marie och arbetar som Service Manager på NORIAN med fokus på löneprocessen. Här på NORIAN har jag hittat den optimala kombination av de tre saker jag brinner för; medmänniskor, lön och HR.

Jag har möjligt att följa hela flödet från säljmötet med en potentiell kund, avtalssignering, uppstart av kund och till daglig leverans.

Under många år arbetade jag själv i löneprocessen samt med olika kollektivavtal och lönesystem, denna kunskap har jag stor nytta av idag. Själva löneprocessen skiljer sig inte mycket åt mellan olika företag utan det som är så givande och spännande är att få forma vår leverans och service samtidigt som vi även inkluderar både NORIANS och våra kunders värderingar. På Norian följer vi en samverkansmodell för att tydliggöra och strukturerar vårt sätt att samarbete med våra kunder. Modellen driver utvecklingsarbetet framåt och stödjer oss i vårt arbete mot den gemensamt uppsatta målbilden.

Med varje ny kund får jag möjlighet att möta nya människor och skapa nya relationer, något jag älskar.

Den fina mix av personligheter och kunskap som vi har på NORIAN gör att man hela tiden växer och utvecklas. Detta samtidigt som man skrattar mycket och alltid känner sig trygg.

Vi är ett tight team, som har en tydlig målbild som vi alla arbetar mot och under resans gång, stöttar vi alla varandra. Bättre teamkänsla kan man inte uppleva! Teamet leds av en fantastisk chef som leder oss åt rätt håll och som alltid finns där när det behövs.

Det är ett nöje för mig att arbeta på NORIAN för här har jag ett spännande jobb, härliga kollegor och jag utvecklas dagligen!