Vår medarbetare i Toruń

Joanna SzumskaHej,

Jag heter Joanna och arbetar på NORIAN som redovisningsekonom. Min yrkesbana inom bolaget påbörjades i oktober 2011 i Itella som sedan ändrade namn till OpusCapita. OpusCapita sålde i september 2017 verksamheten till NORIAN.

Jag har en examen i Finance and Accounting från universitetet i Torun. Under min studietid på universitet arbetade jag även parallellt inom redovisningsekonomi. Efter avslutad utbildning sökte jag tjänst hos Itella som Junior Accountant då jag fann finsk och svensk ekonomi både spännande och utmanande. Jag har ingått i ett implementeringsteam där vi tagit över processer från ett bolag med verksamhet i flera olika länder. Denna erfarenhet har givit mig möjligheten att få delta i samtliga processer som kund-, leverantörsreskontra, betalningar och redovisning. I dag arbetar jag i redovisningsgruppen med fakturor, lån och anläggningstillgångar samt har kundkontakt.

NORIAN som bolag ger mig som anställd verktyg och förtroende att utveckla mig själv och min roll vilket resulterat i självständiga arbetsuppgifter men också ansvar att kontrollera och säkerställa att vi som team mot kund levererar korrekta underlag enligt de lager och regler som finns. Inom NORIAN är det viktigt med team känsla och vi supporterar alltid varandra. NORIAN som arbetsgivare ger mig vidareutbildning och möjligheten att få prova andra processer. Vi kan till och med få lära oss ett främmande språk! Bidrag erbjuds för fritidsintressen som exempelvis sport och brädspel. NORIAN är en arbetsgivare jag varmt rekommenderar om du vill ha en arbetsplats med bra utvecklingsmöjligheter och bra teamkänsla.