Vår medarbetare i Vilnius

Laura Gludkinaite”På NORIAN  har vi en stark kultur av förbättring och LEAN-tänk.”

Jag heter Laura Gludkinaite och är teamledare för ett av Payroll teamen som jobbar med svenska kunder i Vilnius.

Innan jag började på NORIAN  arbetade jag i flera andra  företag som hade outsourcat sina processer från Sverige till Litauen.

Det är nu snart 4 år sedan jag började som lönespecialist på NORIAN. Här har jag lärt mig allt om löneprocessen, olika system och kollektivavtal.

För ett par år sedan fick jag möjligheten att ta mig an rollen som Teamledare vilket har lärt mig otroligt mycket. Jag har utvecklat mina ledarskaps- och kommunikationsfärdigheter samt fått en mer djupgående förståelse för löneprocessen.  Detta har också gett mig möjligheten att arbeta mer nära team kollegorna och hjälpa dem att utveckla sin egen potential.

Som Teamledare brinner jag  för att inspirera andra i mitt team, kommunicera med kollegor och kunder samt lösa problem. Payroll är en komplicerad område som ger mycket kunskap, och jag tror att det är viktigt att dela med sig av den kunskapen till mina kollegor och att arbeta tillsammans för att lösa utmaningarna som kan uppstå.

Att arbeta inom Payroll kräver mycket noggrannhet  men det är också ett område som ger mycket tillbaka. Genom att dela mina kunskaper med andra och samarbeta för att lösa problem, är jag övertygad om att vi kan uppnå våra mål och stödja våra kunder på bästa möjliga sätt.

För mig är det oerhört viktigt att arbeta med processförbättringar och LEAN. På NORIAN  jobbar vi dagligen med automatiseringar och LEAN Kaizen för att förbättra våra processer och tjänster till våra kunder. Men det är inte bara våra kunder som drar nytta av detta - våra medarbetare involveras också i processförbättringarna.

Vi anser att varje medarbetare kan bidra med förbättringar och att det är viktigt att alla förstår syftet med dessa förbättringar. Genom att involvera våra medarbetare i förbättringsprocesserna skapar vi ett mer meningsfullt arbete, där varje medarbetare kan se hur de kan bidra till att förbättra NORIANs verksamhet.

Genom att använda LEAN-principer och automatiseringar kan vi eliminera onödig tid och arbete som inte bidrar till att skapa värde för våra kunder. Detta innebär också att vi kan effektivisera våra processer och på så sätt skapa mer tid för att fokusera på att ge våra kunder bästa möjliga service.

På NORIAN  har vi en stark kultur av förbättring och LEAN-tänk, och jag är stolt över att vara en del av det här teamet. Jag ser att genom att fortsätta arbeta tillsammans med våra medarbetare för att förbättra våra processer och tjänster, kommer vi fortsätta att växa och vara konkurrenskraftiga på marknaden.