NORIAN news

Varför är kvalitet så viktig för oss på NORIAN?Läs vad Jessica Calissendorff, Quality Manager på Norian med ansvar för ISO 9001:2015, berättar om företagets kvalitetskultur.

Säkra kvalitén

Vanliga säljargument för outsourcingtjänster är ofta ”Bättre kvalitet med outsourcinglösning” men vad innebär det? Är verkligen en person som arbetar ”inhouse” mindre noggrann och mindre mån om att företagets siffror eller medarbetarnas löner skall vara korrekta?

Svaret är självklart nej! Den stora skillnaden är att en seriös outsourcingpartner har avtal som tydligt säkerställer nivån av kvalitet som skall levereras för den avtalade tjänsten och eftersom det skulle kunna bli kostsamt, både pengamässigt och ryktesmässigt, att inte nå upp till den avtalade nivån så har outsourcingpartnern ett stort fokus på just, kvalitet.

Att hantera löner och ekonomi innebär att en hel del lagar, regler och policys skall efterlevas men på Norian ser vi att det även är viktigt att det finns en tydlig struktur samt ordning och reda bakom ”ridån” och därför kändes valet att ISO-certifiera oss i kvalitet som en självklarhet.

Ordning och reda

Vi är mycket stolta över vår ISO 9001:2015 och vi ser att certifieringen sätter tydliga ramar samtidigt som den ökar friheten och tryggheten när alla våra medarbetare vet hur de ska förhålla sig och vad de kan luta sig mot.

När vi för fyra år sedan tog beslutet om att certifiera oss så förstod vi att det skulle kräva tid och engagemang. Ärmarna kavlades upp och ansvariga kollegor skickades på extern utbildning för att styra oss i rätt riktning när arbetet påbörjades.

Vi ska inte sticka under stolen med att det varit en resa för oss, speciellt med hänsyn till att fler av våra systerbolag i andra länder är inblandade i vår leverans till våra kunder. Det har dock varit värt att bygga strukturen och under tidens gång har vi även sett hur väl det går hand i hand med den LEAN-metod, så kallad ”Kaizen”, som vi har följt sedan många år.

Löpande under projektet har och är, en av mina viktigaste uppgifter att informera våra medarbetare om syfte och målbild med ISO 9001:2015 och framför allt varför vi ser vinningen med att implementera kvalitetsledningssystemet.

Ökad extern goodwill

Efter vår första certifiering gav revisorn oss även värdefulla råd om hur vi kunde fortsätta att utveckla oss vidare och jag ser tydligt hur vårt kvalitetsledningssystem blivit ett verktyg som underlättar hur vi mer strukturerat arbetar med ständiga förbättringar.

Vinsterna med vårt kvalitetsledningssystem är många. Förutom att vi ökar våra möjligheter att säkra och optimerings styra våra processer och därmed kan blir effektivare, så ökar även våra medarbetares delaktighet och fokus på kvalitet, vilket leder till färre incidenter och ökad kundnöjdhet.

Kvalitetsbrister kan kosta mycket för företag och är alltid oönskat. Jag ser att vårt mer strukturerade sätt att arbeta med kvalitet dessutom minskat risken för att äventyra vårt varumärke och goda rykte.

Sedan vi implementerade vårt kvalitetsledningssystem och blev ISO-certifierade har vi lyckats med att höja vår kundnöjdhet vilket jag även upplever som ett bevis att vi tänker rätt gällande vår kvalitetskultur.

Ökad stolthet

Den ökade kundnöjdheten har självklart resulterat i att våra medarbetare känner en ökad stolthet över sig själva men även över oss och våra leveranser.

På Norian ställer vi hela tiden höga krav på oss själva för att förbättra och utveckla. Med ISO har vi ett verktyg som gör arbetet mer strukturerat och stöttar oss i hur vi ska tänka. Att det dessutom leder oss genom våra interna revisioner på ett mer enhetligt sätt är något jag uppskattar.

Själv känner jag stolthet över att se hur mina kollegor, med vår kvalitetskultur, blivit både mer delaktiga och engagerade.
För mig personligen är struktur viktigt. Sedan jag tog mig an ansvaret som Quality Manager har jag växt med rollen, som även kom att bli en ögonöppnare, och det har gett mig förståelsen för hur enkelt det kan vara när man följer ett kvalitetsledningssystem och dess regler.

Jag ser verkligen hur värdeskapande ISO 9001:2015 är för oss på Norian.