Nyfiken på NORIAN?
Lär känna oss!

Smart, Smooth & Safe

Outsourcing Ekonomi Malmö


 • Ökad lönsamhet
 • Effektiva processer
 • Hög kompetens

 

Smart, Smooth & Safe

Outsourcing Ekonomi Malmö


 

 • Ökad lönsamhet
 • Effektiva processer
 • Hög kompetens


Nyfiken på NORIAN?
Lär känna oss!

Med skalbarhet och flexibilitet ökar möjligheterna för framtiden.

Vi vet att flexibilitet är viktigt för våra kunder och just därför är vår leveransmodell skalbar.

Om ni behöver hjälp med hela ekonomiavdelningens arbetsuppgifter eller med enstaka arbetsuppgifter så finns vi där för att anpassa oss efter era behov.

När ni som kund växer kan vi snabbt växla upp och följa er utveckling.

Exempel på tjänster vi kan hjälpa ert företag med är:

Visa tjänster

Åsa Källbäck

Service Manager

Med skalbarhet och flexibilitet ökar möjligheterna för framtiden.

Vi vet att flexibilitet är viktigt för våra kunder och just därför är vår leveransmodell skalbar.

Om ni behöver hjälp med hela ekonomiavdelningens arbetsuppgifter eller med enstaka arbetsuppgifter så finns vi där för att anpassa oss efter era behov.

När ni som kund växer kan vi snabbt växla upp och följa er utveckling.

Exempel på tjänster vi kan hjälpa ert företag med är:

Visa tjänster


Åsa Källbäck

Service Manager

Vi är här för våra kunder!

På NORIAN tilldelas ni en dedikerad kundansvarig som finns där för er.

Se kundreferenser →


 

 

Som kund får ni också:

 • Leverans i tid
 • Kvalitetssäkrad leverans
 • Tillgång till specialister
 • Smarta processlösningar
 • Moderna systemlösningar
 • Möjlighet till robotisering

Vi är här för våra kunder!

På NORIAN tilldelas ni en dedikerad kundansvarig som finns där för er.

Som kund får ni också:

 • Leverans i tid
 • Kvalitetssäkrad leverans
 • Tillgång till specialister
 • Smarta processlösningar
 • Moderna systemlösningar
 • Möjlighet till robotisering

Kunskap i olika affärssystem.

På NORIAN har vi erfarenhet av att arbeta med många olika affärssystem, både stora som små.

Att se över de behov ni har idag och era framtida behov är en viktigt del i valet av rätt affärssystem. Tillsammans väljer vi det av våra samarbetspartners system som matchar era behov bäst. Skulle ni föredra att vi istället får tillgång till er IT-lösning för att utför våra tjänster så är det självklart något vi gärna hjälper till med.

Ett övertagande som går snabbt och enkelt.

Vi på NORIAN har en strukturerad process för överlämning som vi anpassar efter ert företag. Gemensamt för all överlämning är att det finns en tydlig tidplan som innefattar både aktiviteter och beslutspunkter.

Transparens mellan parterna är viktigt vid överlämningsarbetet. Under överlämningen arbetar vi löpande med att identifiera förbättringar och utvecklingspotential, i såväl system som process.

Processen för överlämning fungerar lika bra digitalt.

Stora och små företag litar på NORIAN


Stora och små företag litar på NORIAN

Stora och små företag
litar på NORIAN

Pic-text-kontakt@2x