Outsourcing Ekonomi

Låt oss förenkla er vardag och bli er trygga partner som tar ekonomiprocessen till en effektivare och modernare nivå. Med NORIAN som er samarbetspartner kan ni öka ert fokus på kärnverksamheten.

Skalbart samarbete

Vi hjälper Er med hela eller delar av ekonomiprocessen.

Gå till →

Medarbetarkraft

Tillsammans bygger vi den smartaste lösningen för Ert företag.

Gå till →

Enkelhet & smarta system

Vi arbetar efter en strukturerad process som skiljer sig åt beroende på storleken på företag.

Gå till →

Outsourcing för stora och små företag

Låt oss bli Er samarbetspartner och lämna över bokföringen till oss.

Gå till →

 

Outsourcing Ekonomi.

Låt oss förenkla er vardag och bli er trygga partner som tar ekonomiprocessen till en effektivare och modernare nivå. Med NORIAN som er samarbetspartner kan ni öka ert fokus på kärnverksamheten.

 
Er resa mot ökad lönsamhet.

Är ni redo att effektivisera verksamheten med enklare, smartare och lönsammare processer?

Klicka på rubrikerna till vänster för att läsa mer om dem olika stegen i er förändringsresa.

Här följer en guide gällande tankeställningar vid ett strategiskt vägval avseende förändringar och beslut:


så-förbättrar-vi-lönsamheten
Fokus på kärnverksamhet?

Att ha en intern ekonomiavdelning är varken en självklarhet eller nödvändighet.

Ekonomiavdelningen är inte en del av ett företags kärnverksamhet utan är en servicefunktion och kan konkurrensutsättas med hänsyn till kvalité, kostnad, kompetens och leveranssäkerhet.

Är det lönsamt för ert företag att upprätthålla egen spetskompetens inom lagar och regler? Är det värdeskapande att ha resurserna internt eller är det bättre att anlita en samarbetspartner för att säkerställa en optimal ekonomiprocess?
Fördelar med outsourcing.

I många fall vinner företaget på att gå från att vara operativa till att bli strategiska och från att vara utförare till att bli en kravställare med tydlig ansvarsfördelning.

Mer tid och fokus på er kärnverksamhet.

Minska sårbarheten. En intern ekonomihantering kräver fokus, spetskompetens samt dedikerade resurser året runt.
Varför NORIAN.

Vi garanterar er leveranssäkerhet genom att alltid leverera i tid. Både våra kundansvariga och specialister ger er tillgång till hög och bred kompetens samt håller sig alltid uppdaterade gällande lagar och utveckling.

Genom vår flexibilitet och olika systemlösningar kan vi möta er verksamhet under tillväxt eller förändring.

System - nytt eller uppgradering.

Ni står inför ett strategiskt vägval - väljer ni att investera i en ny systemlösning eller uppdatera ert nuvarande till en ny version?

Hur moget är ert företag för att själva kunna uppgradera eller implementera ett nytt ekonomisystem? Moderna system innebär nya arbetssätt och det är viktigt att personalen utvecklas med tekniken och framtiden. Har ni rätt resurser i form av personal, tid och kunskap?
Fördelar med outsourcing.

Vid uppgradering eller byte av ekonomisystem får ni tillgång till personer som har lång erfarenhet och kan leda er fram genom processen samt säkerställa era behov.
Varför NORIAN.

Vi har erfarenhet och kunskap av uppgradering samt byte av ekonomisystem och säkerställer att ingenting ramlar mellan stolarna.

Vi erbjuder Er moderna och flexibla ekonomisystem utan höga systeminvesteringar

Bra dokumentation?

Börja med att säkerställa att det finns processkartor och tydliga arbetsinstruktioner på era befintliga processer samt att dessa är uppdaterade. Bra instruktioner gör er mindre sårbara samt underlättar när ni för en dialog med externa parter.

Analysera era processer och säkerställ att ni inte gör onödiga arbetsmoment i det dagliga arbetet. Invanda mönster är inte nödvändigtvis effektiva. Resultatet av er analys ger er vägledning till kommande förbättringar och hjälper er att ställa frågan; Skall ni göra dessa själv eller ta hjälp av en partner?
Fördelar med outsourcing.

Processkartor samt instruktioner uppdateras löpande och genomlyses för förbättringar.

Förbättring och utveckling är en naturlig del av outsourcingen.
Varför NORIAN.

Vi arbetar kontinuerligt med utveckling och effektivisering av processer. Vi strävar efter en hög automatiseringsgrad och beaktar även nyttjande av vår robottjänst i ekonomiprocesserna.

Papper eller elektroniskt?

När målsättningen är att ta fram effektiva processer så bör ni sträva efter pappersfrihet!

Vinsterna med att arbeta pappersfritt är betydande eftersom det minskar kostnaden samt besparar miljön. Vilka mål har ni idag satt gällande elektronisk hantering för olika processer? Är ni snart nära mållinjen?

Att arbeta elektroniskt är även en förberedelse inför en framtida robotisering och automatisering.
Fördelar med outsourcing.

Att gå mot pappersfrihet och ändra beteende är inte alltid lätt. När företaget väljer outsourcing blir det en naturlig väg att gå, samt att postgången tar lång tid och inte är säker nog.
Varför NORIAN.

För att minimera riskerna med manuella processer samt att förbättra effektiviteten arbetar vi med att öka de elektroniska flödena, vilket medför en tryggare och mer kvalitativ leverans!

Säkerställs kvalité?

Är ni nöjda med kvalitén i er ekonomileverans?

Vad kan bli bättre ur kontrollsynpunkt? Finns behov av uppföljning av mätetal och följs de överenskomna tidplanerna?
Fördelar med outsourcing.

Med en outsourcingpartner finns det dokumenterade avtal och leveranskrav.
Varför NORIAN.

Vi fokuserar på kvalitet och kontroll. Uppföljning sker via statistik över avtalade kvalitetsnyckeltal samt stickprovskontroller och intern revision.

Vi garanterar er leveranssäkerhet genom att bokslut alltid levereras enligt överenskommen tidplan.

Robotisering?

Efter att ni automatiserat och harmoniserat är ni redo för nästa steg - Robotisering!

Vilka arbetsuppgifter har en stor transaktionsvolym och tar lång tid att utföra? Här har ni ett utmärkt utgångsläge för att hitta arbetsuppgifterna som kan och bör robotiseras.

En viktig frågeställning är HUR den tid som nu friläggs hos era anställda kan användas på ett värdeskapande sätt för företaget samt medarbetarna.
Fördelar med robotisering.
 1. Snabbare utfört arbete
 2. Kostnadseffektivisering
 3. Högre kvalité på utfört arbete.
 4. En robot arbetar 24 timmar om dygnet.

Läs mer om robotiseringens fördelar.
Varför NORIAN.

Vi är erfarna. Vi har arbetat med robotisering av administrativa arbetsuppgifter sedan 2013 och är specialister inom området lön och HR.

Vi har resurser. Idag är vi 30 + certifierade robottekniker.

NORIAN hjälper er att hitta rätt arbetsuppgifter till roboten. Vi har till och med ett fastpris för en analysrapport över er robotiseringspotential.

Molnbaserad servicemodell innehållande plattform, robotlicenser, underhåll, övervakning och realtids dashboard till ert robot-team - Allt ingår i ert månatliga prenumerationspris.

Om Ni föredrar att bygga upp robotkapacitet i er egen miljö, kan vi tillhandahålla robotprogramvaran och hjälpa er med uppsättningen.

 

Vilka tjänster kan vi hjälpa er med?

Vi kan ta över alla ekonomiprocesser. Inom NORIAN har vi stor erfarenhet av många olika ekonomisystem. Vi arbetar även skalbart vilket innebär att om ni vill outsourca en process eller delar av en process, så hjälper vi till.

 • Leverantörsreskontra
 • Kundreskontra
 • In- och utbetalning
 • Löpande bokföring
 • Anläggningsredovisning
 • Skattedeklarationer
 • Periodisk sammanställning
 • Koncernavstämningar

 • Bokslut
 • Analys och avstämning
 • Rapportering
 • Kassaflödesanalys
 • Årsredovisning
 • Inkomstdeklaration
 • Rådgivning
 • Automatisering

Smart, Smooth & Safe

Redo för framtidens ekonomitjänster?

Vi på NORIAN är marknadsledande inom robotisering av ekonomi- och lönetjänster. Det gör att vi kan erbjuda oslagbar kvalitét, pris och kompetens som säkerställer er konkurrensfördel på marknaden.


Skalbart samarbete.

Hos oss är allt skalbart och vi kan hjälpa er med hela eller delar av ekonomiprocessen, antingen i era system eller i våra partners smarta molnbaserade system. Vi samarbetar med välkända systempartners för att kunna erbjuda er den bästa lösningen beroende på ert företags behov. Vi utmanar ständigt befintliga processer för att uppnå kvalitativa och smarta förbättringar, både i nuvarande system och med robotisering.


 


Skalbart samarbete.

Hos oss är allt skalbart och vi kan hjälpa er med hela eller delar av ekonomiprocessen, antingen i era system eller i våra partners smarta molnbaserade system. Vi samarbetar med välkända systempartners för att kunna erbjuda er den bästa lösningen beroende på ert företags behov. Vi utmanar ständigt befintliga processer för att uppnå kvalitativa och smarta förbättringar, både i nuvarande system och med robotisering.


 


NORIAN medarbetarkraft.

Vår medarbetarkraft är vår viktigaste tillgång! Arbetsglädje och kompetens är viktiga grundstenar och framgångsfaktorer i vårt arbete. Samlat har vi en djup och bred kompetens med många års erfarenhet inom olika branscher. Vi håller oss ständigt uppdaterade om förändringar i lagar och regelverk. Förutom tillgång till våra specialister tilldelas ni en kundansvarig som följer ert företag och tillsammans med er, gör resan mot en effektivare och modernare framtid. Vår kompetens och flexibilitet ger oss friheten att följa era behov och tillsammans med er bygga den smartaste lösningen för ert företag.
NORIAN medarbetarkraft.

Vår medarbetarkraft är vår viktigaste tillgång! Arbetsglädje och kompetens är viktiga grundstenar och framgångsfaktorer i vårt arbete. Samlat har vi en djup och bred kompetens med många års erfarenhet inom olika branscher. Vi håller oss ständigt uppdaterade om förändringar i lagar och regelverk. Förutom tillgång till våra specialister tilldelas ni en kundansvarig som följer ert företag och tillsammans med er, gör resan mot en effektivare och modernare framtid. Vår kompetens och flexibilitet ger oss friheten att följa era behov och tillsammans med er bygga den smartaste lösningen för ert företag.


 

Ett partnerskap där vi fokuserar på flexibilitet, enkelhet, smarta system och hög kvalitet!


Strukturerad process för överlämning

När ni har tagit beslut om att genomföra en förändring av er ekonomifunktion påbörja vi vårt samarbete. Vi arbetar efter en strukturerad process som skiljer sig åt beroende på storleken på företag. Första steget är att lära känna er och ert företag. Därefter går vi mer in på djupet i processen. Så snart avtalet därefter är signerat, påbörjas arbetet med överlämning.

Information och dokumentation som underlättar överlämningen är till exempel:

 • Detaljerade arbets-/rollbeskrivningar samt estimering av den tid personalen lägger ner på varje arbetsuppgift.
 • Uppdaterade arbetsinstruktioner och processkartor.

Som vår kund får ni:

 • En tilldelad kundansvarig
 • Leverans i tid
 • Kvalitetssäkrad leverans
 • Tillgång till specialister
 • Smarta processlösningar
 • Moderna systemlösningar
 • Möjlighet till robotisering


Outsourcing för stora och små företag.


 

Jessica Lindgren

Country Head Sweden

Telefon: 073 427 20 36
Mail: jessica.lindgren@norian.se

linkedinuhi


Ta första steget mot en ny outsourcingpartner!

Vill du bli kontaktad? Lämna dina kontaktuppgifter i formuläret nedan så återkommer vi.

VARFÖR NORIAN?


Vår expertis.


Enkelt & smart.


Bra priser & hög kvalitet.


Personligt & tillgängligt.


 

Några av de företag som valt NORIAN