Outsourcing Lön

Vi blir er trygga partner som tar lönehanteringen till en effektivare och modernare nivå. NORIAN erbjuder smarta molnbaserade lönesystem och flexibla lösningar för ert företag. Vi följer ert företags behov och bygger vår leverans därefter.

Er resa mot ökad lönsamhet

Effektivisera er verksamhet med smartare och lönsammare processer.

Gå till →

Räkna ditt pris

Räkna ert pris i kalkylatorn för en anpassad lösning.

Gå till →

Spetskompetens

Våra lönespecialister behärskar arbetsrätt, kollektivavtal, pension, skatteregler och gällande lagstiftning.

Gå till →

Samarbete med välkända partners

Vi erbjuder er den bästa lösningen beroende på ert företags behov.

Gå till →

 

Outsourcing Lön

Vi blir er trygga partner som tar lönehanteringen till en effektivare och modernare nivå. NORIAN erbjuder smarta molnbaserade lönesystem och flexibla lösningar för ert företag. Vi följer ert företags behov och bygger vår leverans därefter.

 
Er resa mot ökad lönsamhet.

Är ni redo att effektivisera verksamheten med enklare, smartare och lönsammare processer?

Klicka på rubrikerna till vänster för att läsa mer om dem olika stegen i er förändringsresa.

Här följer en guide gällande tankeställningar vid ett strategiskt vägval avseende förändringar och beslut:


Fokus på kärnverksamhet?

Att ha en intern löneavdelning är ingen självklarhet eller nödvändighet! I många fall är löneavdelningen inte en del av kärnverksamheten, utan en servicefunktion och kan konkurrensutsättas med hänsyn till kvalité, kostnad, kompetens och leveranssäkerhet.

Är det lönsamt för ert företag att upprätthålla egen spetskompetens inom lagar och regler? Är det värdeskapande att ha resurserna internt eller är det bättre att anlita en samarbetspartner för att säkerställa en optimal löneprocess?
Fördelar med outsourcing.

I många fall vinner företag på att gå från att vara operativa till att istället bli strategiska och från att vara utförare till att bli en kravställare med tydlig ansvarsfördelning.

Mer tid och fokus på er kärnverksamhet

Minskad sårbarhet. En intern lönehantering kräver fokus, spetskompetens samt dedikerade resurser året runt.
Varför NORIAN.

När ni som kund växer, kan vi genom våra olika systemlösningar och flexibilitet följa er på resan.

Våra lönespecialister ger er tillgång till hög kompetens utefter era behov och är alltid uppdaterade gällande lagar och regler samt kollektivavtal.

System - nytt eller uppgradering?

Ni står inför ett strategiskt vägval - väljer ni att investera i en ny systemlösning eller uppdatera det ni har till en ny version?

Hur moget är ert företag för att själva kunna uppgradera eller implementera ett nytt lönesystem? Moderna system innebär nya arbetssätt och det är viktigt att personalen utvecklas med tekniken och framtiden. Har ni rätt resurser i form av personal, tid och kunskap?
Fördelar med outsourcing.

Med en outsourcingpartner får ni tillgång till personer som har erfarenhet av byte av system och som säkerställer att systemet passar er verksamhet och behov, samt kan leda er framåt mot effektivisering.
Varför NORIAN.

Vi erbjuder Er moderna och flexibla lönesystem utan höga systeminvesteringar

Vi har erfarenhet och kunskap av byte av lönesystem och säkerställer att ingenting hamnar mellan stolarna.

Bra dokumentation?

Börja med att säkerställa att det finns processkartor och tydliga arbetsinstruktioner på era befintliga processer samt att dessa är uppdaterade. Bra instruktioner gör er mindre sårbara samt det underlättar när ni för en dialog med externa parter.

Analysera era processer och säkerställ att ni inte gör onödiga arbetsmoment i det dagliga arbetet. Bara för att ni har gjort på ett sätt under länge innebär inte att det är effektivt. Resultatet av er analys ger er vägledning till kommande förbättringar och frågan; Skall ni göra dessa själv eller ta hjälp av en partner?
Fördelar med outsourcing.

Processkartor och instruktioner uppdateras kontinuerligt och fokus ligger på förbättringar och utveckling.
Varför NORIAN.

Vi arbetar kontinuerlig med utveckling av dokumenterade processer och effektiv lönehantering. Vi strävar efter en hög automatiseringsgrad och beaktar även nyttjande av vår robottjänst i lönehanteringprocessen.

Papper eller elektroniskt?

När målsättningen är att effektivisera, sträva alltid efter pappersfria processer! Vinsterna med att arbeta pappersfritt är betydande eftersom det minskar kostnaden samt effektiveriserar processen för arkivering och besparar miljön.
Fördelar med outsourcing.

Vid outsourcing styrs beteendet och processen mot en säker elektronisk hantering vilket är viktigt i och med regelverket för GDPR. Ytterligare en vinst är att det medför kortare ledtid.
Varför NORIAN.

Säkerhet är mycket viktigt för oss. Tillsammans tar vi fram en flödesstruktur som följer era policys och gällande lagar.

Säkerställs kvalité?

Moderna system innebär nya arbetssätt och det är viktigt att personalen utvecklas med tekniken och framtiden. En löneregistrerare kommer i framtiden att arbeta med uppgifter som analyser och kvalitetskontroller. Har ni rätt personal för denna utveckling?
Fördelar med outsourcing.

Med en outsourcingpartner finns det dokumenterade avtal och leveranskrav.
Varför NORIAN.

Vi fokuserar på kvalitet och kontroll. Uppföljning sker via statistik över avtalade kvalitetsnyckeltal.

Vi garanterar er leveranssäkerhet genom att lönerna alltid levereras och utbetalas i tid.

Robotisering?

Efter att ni automatiserat och harmoniserat är ni redo för nästa steg - Robotisering!

Vilka arbetsuppgifter har en stor transaktionsvolym och tar lång tid att utföra? Här har ni ett utmärkt utgångsläge för att hitta arbetsuppgifterna som kan och bör robotiseras.

En viktig frågeställning är HUR den tid som nu friläggs hos era anställda kan användas på ett värdeskapande sätt för företaget samt medarbetarna.
Fördelar med robotisering.
 1. Snabbare utfört arbete
 2. Kostnadseffektivisering
 3. Högre kvalité på utfört arbete.
 4. En robot arbetar 24 timmar om dygnet.

Läs mer om robotiseringens fördelar.
Varför NORIAN.

Vi är erfarna. Vi har arbetat med robotisering av administrativa arbetsuppgifter sedan 2013 och ett flertal inom området lön och HR.

Vi har resurser. Idag är vi 30 + certifierade robottekniker.

NORIAN hjälper er att hitta rätt arbetsuppgifter till roboten. Vi har till och med ett fastpris för en analysrapport över er robotiseringspotential.

Molnbaserade servicemodell innehållande plattform, robotlicenser, underhåll, övervakning och realtids dashboard till ert robot-team - Allt ingår i ert månatliga prenumerationspris.

Om Ni föredrar att bygga upp robotkapacitet i er egen miljö, kan vi tillhandahålla robotprogramvaran och hjälpa er med uppsättningen.

Smart, Smooth & Safe

Redo för framtidens lönepartner?

Vi på NORIAN är marknadsledande inom robotisering av ekonomi- och lönetjänster. Det gör att vi kan erbjuda oslagbar kvalitét, pris och kompetens som säkerställer er konkurrensfördel på marknaden.

Räkna ditt pris i kalkylatorn nedan!

Har ni frågor eller vill veta mer så är ni välkomna att kontakta oss så kan vi hjälpa er mer ingående med en skräddarsydd lösning.

Löneslippar per månad

Utlägg och reseräkningar per månad
  Spetskompetens.

  Våra lönespecialister behärskar arbetsrätt, kollektivavtal, pension, skatteregler och gällande lagstiftning. Vi håller oss ständigt uppdaterade på förändringar och följer alltid krav från myndigheter och arbetsmarknadens parter.


   


  Spetskompetens.

  Våra lönespecialister behärskar arbetsrätt, kollektivavtal, pension, skatteregler och gällande lagstiftning. Vi håller oss ständigt uppdaterade på förändringar och följer alltid krav från myndigheter och arbetsmarknadens parter.


   


  Fokusera på verksamheten.

  Vi ser till att era medarbetares löner blir rätt och att de utbetalas i tid. Vi hanterar även statistik och rapportering till olika myndigheter och organisationer vilket medför att ert företag istället kan fokusera på verksamheten. Förutom tillgång till våra lönespecialister tilldelas ni en kundansvarig som följer ert företag och supporterar vid frågor.
  Fokusera på verksamheten.

  Vi ser till att era medarbetares löner blir rätt och att de utbetalas i tid. Vi hanterar även statistik och rapportering till olika myndigheter och organisationer vilket medför att ert företag istället kan fokusera på verksamheten. Förutom tillgång till våra lönespecialister tilldelas ni en kundansvarig som följer ert företag och supporterar vid frågor.   

  Utlägg & reseräkningar.

  Vi kan erbjuda er elektroniska verktyg för era reseräkningar och utlägg.  NORIAN erbjuder skalbarhet vilket innebär att vi kan erbjuda er rese- och utläggshantering inom vår löneprocess, men vi kan även erbjuda er tjänsten separat och koppla den till ert löne- eller affärssystem. Systemet är webbaserat och era medarbetare kan registrera reseräkning, utlägg, och deras tjänstemil via en smartphone eller webb.

  Vi kan även hjälpa er att granska era reseräkningar och utläggsredovisningar mot kvittounderlag.

  Vi tar er till nästa nivå!

   

  Vi samarbetar med välkända partners inom lönesystem för att kunna erbjuda er den bästa lösningen beroende på ert företags behov.   

  Marie Vesterblom

  Service Manager, Payroll

  Mail: marie.vesterblom@norian.se


  Ta första steget mot en ny lönepartner!

  Vill ni bli kontaktade? Lämna era kontaktuppgifter i formuläret nedan så återkommer vi.

  VARFÖR NORIAN?


  Vår expertis.


  Enkelt & smart.


  Bra priser & hög kvalitet.


  Personligt & tillgängligt.