Nyfiken på NORIAN?
Lär känna oss!

Smart, Smooth, Safe

Outsourcing
Lön (Löneoutsourcing)


 • En trygg leverans
 • Spetskompetens
 • Flexibla systemlösningar
 • Strukturerad process för överlämning

Smart, Smooth, Safe

Outsourcing
Lön


 • En trygg leverans
 • Spetskompetens
 • Flexibla systemlösningar
 • Strukturerad process för överlämning


Nyfiken på NORIAN?
Lär känna oss!

En trygg leverans.


Vi ser till att era medarbetares löner blir rätt och att de utbetalas i tid.

Vi är er trygga partner som tar lönehanteringen till en effektivare samt modernare nivå och vi följer ert företags behov och bygger vår leverans därefter.

Med hjälp av oss på NORIAN kan ni lägga mer fokus på att effektivisera er verksamheten och därmed möjliggöra för en ökad konkurrenskraft. Förutom tillgång till våra erfarna lönespecialister tilldelas ni en kundansvarig som följer ert och företagets resa mot en effektivare framtid.


Marie Vesterblom

Service Manager, Payroll
 

Ett partnerskap där vi fokuserar på flexibilitet, enkelhet, smarta system och hög kvalitet!

 

 

Trygghet och kvalitet.

All hantering av era företagsuppgifter behandlas konfidentiellt, enligt era policys samt gällande lagar.

Vi värdesätter kvalitet samt proaktivitet och med våra lönetjänster får ni trygghet och effektivitet året runt.


 

Ett partnerskap där vi fokuserar på flexibilitet, enkelhet, smarta system och hög kvalitet!

 

Trygghet och kvalitet.

All hantering av era företagsuppgifter behandlas konfidentiellt, enligt era policys samt gällande lagar.

Vi värdesätter kvalitet samt proaktivitet och med våra lönetjänster får ni trygghet och effektivitet året runt.


Vi hjälper ert företag med bland annat:

 • Löpande lönehantering
 • Reseräkning och utlägg
 • Pensionsadministration
 • HR-Support
 • Rådgivning
 • Statistik och rapportering till myndigheter


 

Spetskompetens.

Våra lönespecialister behärskar arbetsrätt, kollektivavtal, pension, skatteregler och gällande lagstiftning. Vi håller oss ständigt uppdaterade på förändringar och följer alltid krav från myndigheter och arbetsmarknadens parter.


Utlägg & reseräkningar.

Vi kan erbjuda er elektroniska verktyg för era reseräkningar och utlägg. NORIAN erbjuder skalbarhet vilket innebär att vi kan erbjuda er rese- och utläggshantering inom vår löneprocess, men vi kan även erbjuda er tjänsten separat och koppla den till ert löne- eller affärssystem. Systemet är webbaserat och era medarbetare kan registrera reseräkning, utlägg, och deras tjänstemil via en smartphone eller webb.

Vi kan även hjälpa er att granska era reseräkningar och utläggsredovisningar mot kvittounderlag.

 
 

Spetskompetens.

Våra lönespecialister behärskar arbetsrätt, kollektivavtal, pension, skatteregler och gällande lagstiftning. Vi håller oss ständigt uppdaterade på förändringar och följer alltid krav från myndigheter och arbetsmarknadens parter.


 

Utlägg & reseräkningar.

Vi kan erbjuda er elektroniska verktyg för era reseräkningar och utlägg. NORIAN erbjuder skalbarhet vilket innebär att vi kan erbjuda er rese- och utläggshantering inom vår löneprocess, men vi kan även erbjuda er tjänsten separat och koppla den till ert löne- eller affärssystem. Systemet är webbaserat och era medarbetare kan registrera reseräkning, utlägg, och deras tjänstemil via en smartphone eller webb.

Vi kan även hjälpa er att granska era reseräkningar och utläggsredovisningar mot kvittounderlag.

Snabbquiz

Ta tempen på ert företags löne- och ekonomifunktion.

Få anpassade tips och identifiera utmaningar - på endast 3 minuter!

 

NORIAN erbjuder smarta molnbaserade lönesystem och flexibla lösningar för ert företag.

 
 

Strukturerad process för överlämning.

 

 

När ni har tagit beslut om att genomföra en förändring av er lönefunktion genomförs samtal, för att vi ska lära känna er och ert företags behov. När avtalet är signerat, påbörjas arbetet med överlämning av arbetsuppgifter .

Vi på NORIAN har en strukturerad process, för överlämning, som vi anpassar efter ert företag. Gemensamt för all överlämning är att det finns en tydlig tidplan som innefattar både aktiviteter och beslutspunkter.

Information och dokumentation som underlättar överlämningen är till exempel:

 • Detaljerade arbets- och rollbeskrivningar samt estimering av den tid personalen lägger ner på varje arbetsuppgift.
 • Uppdaterade arbetsinstruktioner och processkartor.

Transparens mellan parterna är också viktigt vid överlämningsarbetet. Under överlämningen arbetar vi löpande med att identifiera förbättringar och utvecklingspotential i såväl system som process.

 

Strukturerad process för överlämning.

 

När ni har tagit beslut om att genomföra en förändring av er lönefunktion genomförs samtal, för att vi ska lära känna er och ert företags behov. När avtalet är signerat, påbörjas arbetet med överlämning av arbetsuppgifter .

Vi på NORIAN har en strukturerad process, för överlämning, som vi anpassar efter ert företag. Gemensamt för all överlämning är att det finns en tydlig tidplan som innefattar både aktiviteter och beslutspunkter.

Information och dokumentation som underlättar överlämningen är till exempel:

 • Detaljerade arbets- och rollbeskrivningar samt estimering av den tid personalen lägger ner på varje arbetsuppgift.
 • Uppdaterade arbetsinstruktioner och processkartor.

Transparens mellan parterna är också viktigt vid överlämningsarbetet. Under överlämningen arbetar vi löpande med att identifiera förbättringar och utvecklingspotential i såväl system som process.Räkna ert pris i kalkylatorn.

Fyll i antalet löneslippar och antalet utlägg ni har per månad för att få en uppskattning på vilket pris vi kan erbjuda er.
Kontakta oss så kan vi utveckla vidare och ta fram en lösning som passar er.

Räkna ert pris.

Löneslippar per månad

Utlägg och reseräkningar per månad


   
  Pic-text-kontakt@2x

  Stora och små företag litar på NORIAN


  Stora och små företag litar på NORIAN

  Stora och små företag
  litar på NORIAN

   


  NORIAN är en tjänsteleverantör inom redovisning, lön och automatisering med målet att leverera smartare, snabbare och bättre tjänster.

   


  NORIAN är en tjänsteleverantör inom redovisning, lön och automatisering med målet att leverera smartare, snabbare och bättre tjänster.

  © 2021 NORIAN. All Rights Reserved. | Privacy Policy | Kontakt | Löfströms Allé 7, 172 66 Sundbyberg, Sverige | Powered by Sitea

  © 2021 NORIAN. All Rights Reserved. | Privacy Policy | Kontakt | Löfströms Allé 7, 172 66 Sundbyberg, Sverige | Powered by Sitea

  Pic-text-kontakt@2x


  Tack för att du har visat intresse för vår guide. På vår hemsida hittar du mer läsning.

      Pic-text-kontakt@2x


   Pic-text-kontakt@2x


   Pic-text-kontakt@2x