Smart, Smooth & Safe

Outsourcing
Lön


 • En trygg leverans
 • Spetskompetens
 • Flexibla systemlösningar
 • Strukturerad process för överlämning

Smart, Smooth & Safe

Outsourcing
Lön


 • En trygg leverans
 • Spetskompetens
 • Flexibla systemlösningar
 • Strukturerad process för överlämning

Stora och små
företag
litar på NORIAN


Stora och små
företag
litar på NORIAN

Stora och små företag
litar på NORIAN

En trygg leverans.


Vi ser till att era medarbetares löner blir rätt och att de utbetalas i tid.

Vi är er trygga partner som tar lönehanteringen till en effektivare samt modernare nivå och vi följer ert företags behov och bygger vår leverans därefter.

Med hjälp av oss på NORIAN kan ni lägga mer fokus på att effektivisera er verksamhet och därmed möjliggöra för en ökad konkurrenskraft. Lön-outsourcing till NORIAN är ett affärsdrivande val. Förutom tillgång till våra erfarna lönespecialister tilldelas ni en kundansvarig som följer ert och företagets resa mot en effektivare framtid.


Marie Vesterblom

Service Manager, Payroll
 

Ett partnerskap där vi fokuserar på flexibilitet, enkelhet, smarta system och hög kvalitet!

 

 

Trygghet och kvalitet.

All hantering av era företagsuppgifter behandlas konfidentiellt, enligt era policys samt gällande lagar.

Vi värdesätter kvalitet samt proaktivitet och med våra lönetjänster får ni trygghet och effektivitet året runt.


 

Ett partnerskap där vi fokuserar på flexibilitet, enkelhet, smarta system och hög kvalitet!

 

Trygghet och kvalitet.

All hantering av era företagsuppgifter behandlas konfidentiellt, enligt era policys samt gällande lagar.

Vi värdesätter kvalitet samt proaktivitet och med våra lönetjänster får ni trygghet och effektivitet året runt.


Vi hjälper ert företag med bland annat:

 • Löpande lönehantering
 • Reseräkning och utlägg
 • Pensionsadministration
 • HR-Support
 • Rådgivning
 • Statistik och rapportering till myndigheter


 

Spetskompetens.

Våra lönespecialister behärskar arbetsrätt, kollektivavtal, pension, skatteregler och gällande lagstiftning. Vi håller oss ständigt uppdaterade på förändringar och följer alltid krav från myndigheter och arbetsmarknadens parter.


Utlägg & reseräkningar.

Vi kan erbjuda er elektroniska verktyg för era reseräkningar och utlägg. NORIAN erbjuder skalbarhet vilket innebär att vi kan erbjuda er rese- och utläggshantering inom vår löneprocess, men vi kan även erbjuda er tjänsten separat och koppla den till ert löne- eller affärssystem. Systemet är webbaserat och era medarbetare kan registrera reseräkning, utlägg, och deras tjänstemil via en smartphone eller webb.

Vi kan även hjälpa er att granska era reseräkningar och utläggsredovisningar mot kvittounderlag.

 
 

Spetskompetens.

Våra lönespecialister behärskar arbetsrätt, kollektivavtal, pension, skatteregler och gällande lagstiftning. Vi håller oss ständigt uppdaterade på förändringar och följer alltid krav från myndigheter och arbetsmarknadens parter. Outsourcing av lön som det ska vara!


 

Utlägg & reseräkningar.

Vi kan erbjuda er elektroniska verktyg för era reseräkningar och utlägg. NORIAN erbjuder skalbarhet vilket innebär att vi kan erbjuda er rese- och utläggshantering inom vår löneprocess, men vi kan även erbjuda er tjänsten separat och koppla den till ert löne- eller affärssystem. Systemet är webbaserat och era medarbetare kan registrera reseräkning, utlägg, och deras tjänstemil via en smartphone eller webb.

Vi kan även hjälpa er att granska era reseräkningar och utläggsredovisningar mot kvittounderlag.

Vi är otroligt nöjda med vårt val av partner. Samarbete och öppen dialog är nyckeln. Jag gillar att det är en konstant dialog, även efter implementeringen, om hur process och system kan förbättras ytterligare.

Marcus Martinsson

Marcus Martinsson

HR-ansvarig

Rexcell Tissue & Airlaid AB

 
 

NORIAN erbjuder smarta molnbaserade lönesystem och flexibla lösningar för ert företag.

 

Flytt till NORIAN –
en enkel och snabb överlämning!

Utmanande att hinna med allt? När NORIAN tar över hanteringen av er ekonomi- och löneprocess får ni tid att fokusera på ert företags kärnverksamhet.


Strukturerad process för överlämning.

På NORIAN har vi en strukturerad process för överlämning som anpassas efter ert företag och era behov. Gemensamt för all överlämning är att det finns en tydlig tidplan som innefattar både aktiviteter och beslutspunkter.

Under överlämningen arbetar vi löpande med att identifiera förbättringar och utvecklingspotential, i såväl system som process.

Transparens mellan parterna är alltid viktigt för oss på NORIAN och redan i överlämningsprojektet ser vi hur det bygger ett nära och värdeskapande partnerskap.


Räkna ert pris i kalkylatorn.

Fyll i antalet löneslippar och antalet utlägg ni har per månad för att få en uppskattning på vilket pris vi kan erbjuda er.
Kontakta oss så kan vi utveckla vidare och ta fram en outsourcing lönelösning som passar er.

Räkna ert pris.

Löneslippar per månad

Utlägg och reseräkningar per månad


   
  Pic-text-kontakt@2x