PDF - Ett Gott Samarbete


Vad är det som bygger ett bra samarbete mellan ett företag och den outsourcingpartner som hanterar företagets ekonomi och/eller lönetjänster? Samsyn, tydlighet, förtroende och transparens skapar fundamentet som ligger till grund för ett gott samarbete mellan partnerna.