Hej! Jag heter IAN
och är den digitala
medarbetaren!
Läs mer om mig

Slide Frigör tid för era
anställda och ökar
kvalitén.
IAN är en smart mjukvarurobot som gärna arbetar
med administrativa och tidskrävande uppgifter.

Som högeffektiv digital medarbetare kan IAN utföra
arbetet med precision och en tidseffektivitet som
slår även de snabbaste mänskliga motsvarigheterna.
Få en kostnadsfri analys över ert företags möjligheter
till automation
Med den nya digitala
medarbetaren får ni:
Lägre kostnader

Processeffektiviseringar

Kvalitet

Produktivitetsökning
70%

75%

100%

300%

Slide Vilka arbetsuppgifter
kan den digitala
medarbetaren utföra?
Ett företags automatiseringsresa börjar med att
identifiera vilka processer och arbetsuppgifter som kan
automatiseras med hjälp av robotteknologi. Vår
erfarenhet är att det går att automatisera hela 44 % av
en ekonomiavdelnings arbete.

Här nedan följer en lista på potentiella arbetsuppgifter
som den digitala medarbetaren lätt kan ta över:
Ekonomi och Finans HR och Lön Kundtjänst IT Inköp

Frigör tid för era anställda och ökar kvalitén.

IAN är en smart mjukvarurobot som gärna arbetar med administrativa- och tidskrävande uppgifter.

Som högeffektiv digital medarbetare kan IAN utföra arbetet med precision och en tidseffektivitet som slår även de snabbaste mänskliga motsvarigheterna.


Vilka arbetsuppgifter kan den digitala medarbetaren utföra?

Ett företags automatiseringsresa börjar med att identifiera vilka processer och arbetsuppgifter som kan automatiseras med hjälp av robotteknologi. Vår erfarenhet är att det går att automatisera hela 44 % av en ekonomiavdelnings arbete.

Här nedan följer en lista på potentiella arbetsuppgifter som den digitala medarbetaren lätt kan ta över:

 

Kundcase

 

1Läs mer om kundcase

Redan i slutet 2017 var ett 20-tal automationer på plats och under 2020 räknar Palkeet med att ha sparat 6 miljoner EUR och reducerat det manuella arbetet motsvarande 116 anställda.

NORIAN har för Palkeet:

 • Designat och skapat en robotmiljö i kundens IT-infrastruktur
 • Bistått med rådgivning runt uppbyggnad av kundens “RPA Center of Excellence”
 • Utbildat utvecklare, analytiker och administratörer hos kund
 • Tagit fram och implementat ett stort antal robotautomationer
 • Bistår löpande med support och rådgivning
 • Tillhandahåller robotlicenserna från NORIANs samarbetspartner UiPath
1Läs mer om kundcase

Avtalet med DFÖ omfattar processanalys, programmering och implementering av ett antal arbetsuppgifter och löpande hjälp och stöd i processen framåt.

Avtalet med DFÖ innefattar:

 • Designat och skapat en robotmiljö i kundens IT-infrastruktur
 • Bistått med rådgivning runt uppbyggnad av kundens “RPA Center of Excellence”
 • Utbildning av utvecklare, analytiker och administratörer hos kunden
 • Framtagande och implementering av ett stort antal robotautomationer
 • Löpande support och rådgivning
 • Tillhandahåller robotlicenserna från NORIANs samarbetspartner UiPath

NORIANs konsulter arbetar tätt tillsammans med DFÖ och deras kunder för att identifiera ytterligare automationspotential.

Slide Kan jag få jobba hos er? NORIANs digitala medarbetare underlättar
för er verksamhet. Låt oss berätta mer!
Smart, Smooth & Safe Har du en fråga?

 

Några av de företag som valt NORIAN