Vad säger våra kunder?

Natalie Minnema - Global Head of AP / AR

"När vi sökte efter outsourcingleverantör så sökte vi efter kvalité, engagemang, lönekunskap, förståelse för hur vi fungerar och noggrannhet. NORIAN har särskilt hjälpt oss med noggranhet, kvalitet, lönekunskap och kort responstid. Att outsourca var en naturlig utveckling i bolaget och vi valde NORIAN då de kunde våra rutiner redan, och då de tidigare varit en del av vår organisation. Vår syn på outsourcing är mer positiv. Vi har arbetat med större outsourcingbolag tidigare där det har varit svårt att få den kvalitet man har sökt efter. Större outsourcingbolag saknar engagemang och går oftast inte utanför det som är överenskommen i SLA - dem saknar det lilla extra. Samarbetet med NORIAN är jättebra och utfallet motsvarar mina förväntningar. Det är bra kommunikation samt så är man villig att hitta de mest effektiva lösningar för båda parter. Vi kommer fortsätta med Norian som underleverantör då det fungerar jättebra både i Sverige och Norge"
Fredrika Briquet - Human Resource Manager Scandinavia

 

Några av de företag som valt NORIAN