Robotics Process Automation RPA - 2018 Guide

Det är svårt att ha undgått begreppet Robotic Process Automation ofta förkortat RPA eller robotstyrd processautomation. Det finns en hel del förvirring för vad RPA är och vilka möjligheter tekniken medför.

Det är många kunder som faktiskt frågor oss "vad är rpa" och för att svara på detta kommer vi i denna guide gå igenom, samt avdramatisera RPA samt förklara varför du och ditt företag bör vara en utav de företag som inte går miste om potentialen.

Tidigare så skedde automatisering som ett resultat av nyimplementerade system. Investeringskostnaderna var höga och komplexiteten märkbar. RPA använder ingår istället från befintliga arbetsuppgifter och mjukvara för att arbeta som en digital arbetskamrat.


Vad är Robotics Process Automation (RPA)?

Det kan vara en poäng att först förklara vad det inte är då det är vanligt att tro att arbetet ska automatiserar av fysiska robotar. Sanningen är snarare att sofistikerade datorprogram ersätter och effektiviserar rutinmässigt arbete som en människa vanligtvis gör. Detta görs steg för steg och anpassas efter kundens behov och specifika användsningsmönster. RPA hjälper således företag att automatisera rutiner för att dels spara pengar och effektivisera processer.

I grund och botten handlar dem att att automatisera affärsprocesser i syfte att effektivisera samt kostnadsminimera vanligtvis kostsamma och repetitiva arbetsuppgifter. Det finns en mängd fördelar med RPA såsom att arbetet utförs mer exakt, snabbare och konsekvent samtidigt som det frigör potential och kapital till kärnverksamheten.

Men är roboten lika exakt som en människa? Ja, det är en bra fråga som vi på NORIAN ofta får när det gäller Robotics Process Automation RPA. Svaret är faktiskt att roboten är mer exakt och gör färre misstag jämfört med en människa.

Den är konsekvent och gör arbetet ofantligt mycket snabbare. Processer som vanligtvis tar timmar gör roboten på några minuter.


Hur skiljer sig RPA från Klassisk Automation?

Den största och kanske mest nämnvärda skillnaden mellan RPA och klassisk automation är att RPA är helt oberoende av underliggande system. Behoven för integration till olika system eller effektivisering av affärsprocesser behövs ej. Repetitiva och ineffektiva processer som vanligtvis utförs av er personal kan istället automatiseras med hjälp av en mjukvarurobot.

Den reala tidsbesparingen blir samma samtidigt som kostnadsbesparingarna är avsevärt högre än att använda mänsklig arbetskraft. Värt att tillägga är också att en robot kan arbeta oavbrutet och kan således uppnå en högre arbetspotential och arbetstakt jämfört med en människa.

RPA bör ses som digital arbetskraft. Inte nog med att roboten är snabbare och billigare i drift, den är dessutom mer noggrann och precis. Genom att kombinera RPA som en strategisk komponent i processerna så får man inte bara sänkta kostnader utan högre kundnytta och värdeskapande.


RPA - En robot som arbetar som en människa

En RPA-robot arbetar i samma gränssnitt och miljö som en vanlig människa skulle göra. RPA roboten aktiveras i den egna datorn och sedan utförs automatiserade och rutinlagda arbetsuppgifter i hissnande fart. Ofta kan RPA ses som ett hot gällande arbetskraft, men vi på NORIAN är övertygade att det är bättre att låta företagets medarbetare arbeta mer med kärnverksamheten och mer betydelsefulla uppgifter för att låta roboten ta hand om repetitiva uppgifter. En RPA robot bör ses som en värdeskapare och inte en värdehämmare.

Intelligent Automation by NORIAN.


Hitta arbetsuppgifter för robotisering.

Läs mer om var vi normalt hittar automatiserings-potentialen

Läs mer


Ert virtuella team i Molnet

Låt oss på NORIAN hjälpa er med att sätta upprätta effektiva processer för robot-miljön i molnet.

Läs mer


Hitta Er robot-potential.

Hitta potentialen bland era administrativa processer. Analys, rapport med business-case till fast pris!

Läs mer


UiPath- samarbetspartner.

Vi erbjuder attraktiva lösningar och priser på robotlicenser i UiPath plattformen.

Läs mer


 

Stefan Dahlgren

Senior Consultant,
Intelligent Automation

Telefon: 070 832 69 00
Mail: stefan.dahlgren@norian.eu


Sätt igång redan idag!

Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa er och er verksamhet.

    Genom att använda detta formulär accepterar du att denna webbplats lagrar och bearbetar dina uppgifter.