Wiki-ordlista från NORIAN

Robotics Process Automation.

Jag guidar dig igenom svaret.

Jessica Lindgren - Country Head Sweden

Robotics Process Automation (RPA) är automatisering av arbetsuppgifter med hjälp av speciell robotprogramvara.

I tidigare versioner av verktyg för workflow automationer, har mjukvaruutvecklare skapat ett antal interaktioner mellan olika system genom API:n eller programmeringsspråk. RPA-programvaran gör i princip samma sak, med skillnaden att dess intuitiva grafiska gränssnitt och förmåga att också spela in automationer, har sänkt barriärerna för många att börja med process automation.

Så kallad skärmskrapning (screen scraping) har funnits en längre tid, men när det nu tillämpas med RPA-verkyg är det en teknik som även större företag kan tänka sig att tillämpa då de nya mjukvaruplattformarna tillför en annan typ av säkerhet, mognad, skalbarhet och tillförlitlighet.

En mjukvarurobot kan installeras på en användares dator eller på en virtuell server (attended eller un-attended mode). Den imiterar ett mänskligt beteende, med mus och keyboard, på det sätt den interagerar med olika programvaror och utför sina arbetsuppgifter.

En mjukvarurobot kan utföra arbete som normal utförts av människor, men på en bråkdel av tiden och under 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan. Den är därför en uppskattat ny arbetskamrat i teamet, då trista och repetitiva arbetsuppgifter gärna hamnar på robotens bord. Eftersom roboten kan schemaläggas och alltid är på plats när det behövs, minskar det risken för att viktiga arbetsuppgifter inte hinns med eller blir försenade. Det finns ibland en oro för att människors jobb kommer att försvinna i takt med att robotar tar över vissa arbetsuppgifter. Den erfarenhet vi nu har, är att oron är obefogad och att den tid som frigörs med hjälp av robotisering, istället används för mer stimulerande och värdeskapande arbetsuppgifter för den anställde.


Dela gärna och sprid kunskapen!

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Jessica Lindgren - Country Head Sweden