Robotics

NORIAN var ett av dom första företagen i Norden att använda UiPaths robotprogramvara och har robotiserat hundratals administrativa arbetsuppgifter för våra kunder. Ni kan känna er trygga med en erfaren samarbetspartner som NORIAN.


 
 
 

Robotics

NORIAN var ett av dom första företagen i Norden att använda UiPaths robotprogramvara och har robotiserat hundratals administrativa arbetsuppgifter för våra kunder. Ni kan känna er trygga med en erfaren samarbetspartner som NORIAN.

 

Fördelarna med mjukvarurobotar

 • Investeringen betalar sig snabbt, ofta inom ett par månader.
 • Höjer kvaliteten i leveranserna. När en robot utför manuellt arbete blir det inte fel.
 • En robot arbetar mycket snabbare än en människa och är dessutom tillgänglig 24/7
 • Ni minskar er sårbarhet när en robot utför arbetsuppgifterna.
 • Flexibilitet och skalbarhet i takt med att era volymer ökar.
 • En robot kan utföra en en stor mängd olika typer av arbetsuppgifter i olika typer av system.
 • Tråkiga arbetsuppgifter tråkar inte ut en robot
 • En robot frigör tid för era anställda att arbeta med mer kreativa och viktiga arbetsuppgifter

NORIAN finns där för er

Genom vår långa erfarenhet kan vi ge er värdefulla råd under er automatiseringsresa. Vi strävar alltid efter att ge rekommendationer som understödjer er affär på bästa möjliga sätt. Med våra tjänster kan ni:

 • Öka er kunskap inom området mjukvarurobotar
 • Utvärdera er potential för robotisering
 • Förbättra era processer
 • Skapa en pipeline för automatisering baserad på ROI
 • Få hjälp med utveckling av robotscript och att dokumentera dessa.
 • Få hjälp med tester och produktionssättning
 • Underhålla era robotar
 • Enkelt skala upp era automationer

Snabbquiz

Ta tempen på ert företags löne- och ekonomifunktion.

Få anpassade tips och identifiera utmaningar - på endast 3 minuter!

Roboten som er nya team-medlem

Genom ett starkt fokus på själva förändringsarbetet, säkerställer vi att det kan ske på ett sätt som inkluderar berörda människor inom er organisation: Ledning, processägare, IT avdelningen och till och med era kunder och partners.

Vi säkerställer att era medarbetare får ut det mesta ur era nya virtuella medarbetare.

SMARTA LÖSNINGAR

NORIAN är en UiPath partner

NORIAN har arbetat tillsammans med UiPath under många år och vi var en av dom första att använda deras robotar inom finansiella processer. UiPath har utnämnts till den ledande leverantören av robot-programvara med högsta möjliga poäng inom ett antal områden (The Forrester Wave™: Robotic Process Automation, Q4 2019). Våra kunskaper och långa erfarenhet är en stark grund för framgångsrika implementationer av RPA för våra kunder, så att dom är väl förberedda inför framtiden.

PEOPLE

NORIAN får era medarbetare att växa genom att förenkla era affärer

NORIAN har ett av dom mest erfarna robot-teamen i Europa. Teamet består av en dedikerad lösningskonsult som arbetar med att designa och planera robot projektet tillsammans med utvecklare och support-teamet. NORIAN strävar efter att alltid ha den bästa expertisen inom Intelligent Automation genom:

 • En stark företagskultur och höga resultat i vår "Great Place to work" undersökning.
 • NORIAN Academy för nyanställda och för kontinuerlig utveckling av kunskaperna hos de anställda.
 • UiPath certifiering för alla anställda
 • Att arbeta "LEAN", professionellt och okomplicerat.
 • R&D för att utveckla kunskaper och tjänster i det digitala landskapet

Erbjudande:

 
Utveckling

När du väl har bestämt dig för att starta ett initiativ runt robotisering i mindre eller större skala, är det viktigt att det blir rätt från början.

NORIANS kunder har alltid tillgång till ett erfaret projekt-team som driver projektet och ser till att överenskommet resultat levereras i tätt samarbeta med Era process-specialister. NORIANS utvecklare är certifierade av UiPath och NORIAN har arbetat med utveckling på programvaran under fem års tid.

Sänker kostnader

Sparar tid

Ökar kvaliteten


Identifiera Era mål och Era processer

Börja med att fundera över vad Ni vill uppnå med robotiseringen. Så länge arbetsuppgiften är rutinmässig och strukturerad, är den förmodligen en bra kandidat för robotisering. NORIAN kan också hjälpa Er med att identifiera lämpliga processer.

Definiera vad verksamheten vill ha ut av robotiseringen. Alla är intresserade av att sänka kostnader, så arbetsuppgifter med stora volymer är generellt bra kandidater. Har Ni mycket övertid och svårt att möta deadlines för vissa processer, kan det också vara anledningar att titta närmare på om de är bra kandidater för robotisering. Även om strukturerade och regelbaserade arbetsuppgifter ofta är bra att robotisera, är det i slutänden verksamhetskraven som bör styra vilka arbetsuppgifter som är dom bästa att robotisera.

Vi kan hjälpa Er med att utvärdera Er potential inom olika områden och rekommendera den bästa strategin för automatisering för just Ert företag.

Analys och business-case

I nästa steg vill vi säkerställa att arbetsuppgifterna är lämpliga för robotisering och skapa ett business-case. Ni vill förmodligen utvärdera hur Er investering står sig i förhållande till den besparing Ni uppnår med robotiseringen. NORIAN kan bistå med en kostnadsfri analys av processen och att presentera ett business-case.

Förberedelser och planering

När beslutet är taget att sätta igång så ska projektet planeras. Förberedelser görs från båda håll innan våra utvecklare påbörjar arbetet med att utveckla robotscripten. Arbetsuppgifterna ska dokumenteras i detalj, system-access och behörigheter för utvecklare och robot ska på plats. NORIAN tar ansvar för planering och genomförande.

Att planera ett projekt är mer än att skapa en tidplan. Det är många bitar som ska fungera innan vi kan påbörja själva utvecklingen. Dom mjuka delarna, såsom kommunikationen mellan olika människor som är involverade i projektet, är också ett viktigt fokusområde för oss när vi driver ett projekt.

Er roll såsom process-specialister kommer att vara väldigt viktig, även om det är vi som ansvarar för projektets färdigställande.

Utveckla robot-scriptet

När Ni som kund har godkänt den dokumentation vi skapat, kan våra utvecklare sätta igång med arbetet att skapa robot-scripten. Vårt team arbetar i tätt samarbete med Era process experter. Vi kommer också överens om hur roboten ska avrapportera till Er när den sedan tas i produktion och hur körningarna ska schemaläggas.

Acceptanstester

När arbetet med att utveckla scriptet börjar bli klart, planerar våra utvecklare acceptanstester tillsammans med Era processexperter. Så snart testerna har genomförts och godkänts av Er, planerar vi för nästa steg – att sätta roboten i produktion.

Robot i produktion

Nu kan Er nya virtuella kollega börja arbeta! Vår kundsupport både övervakar och underhåller roboten och du kan luta dig tillbaka och vänta på rapporterna som kommer efter varje körning. Du kan också titta till roboten genom den dashboard vi tillhandahåller, och se statistik och tillgänglighet.

Underhåll

När roboten är på plats, behöver du säkerställa att allt flyter på enligt plan. Systemuppgraderingar, processförändringar eller tillfälliga systemstörningar är exempel på sådant som kan störa roboten och därför krävs ett visst underhåll.

NORIAN erbjuder både övervakning och First Line support för dina robotar och detta är inkluderat när du prenumererar på vår molntjänst. Så snart ett nytt robotscript är implementerat och i produktion, så ser vårt support-team till att allt flyter på som det ska.

Realtids Dashboards

Tillgänglig support

Tryggt och säkert

Vårt supportteam samarbetar med Era process-specialister i det dagliga arbetet och kan ta hjälp av vårt plattformsteam eller våra utvecklare när så krävs. Enkelt och smidigt för Er, då Ni endast behöver ha en kontakt - den med vår support.

Svarstider och den tid vi garanterar för att påbörja problemlösning finns beskrivna i vårt SLA och arbetet med att avhjälpa incidenter ingår i det månatliga priser för molntjänsten. Detta kan även offereras separat i det fall Ni önskar sätta upp robotarna on-premise.


Molntjänst för automation

Det snabbaste sättet att komma igång med robotar är genom vår molntjänst för automation. NORIAN designar och skapar robot-automationerna tillsammans med dig som kund och NORIAN ansvarar för robot-plattformen, implementering och underhåll. Ni behöver inte själva bygga upp kunskap inom området och kan snabbt och enkelt fortsätta att robotisera Era processer när den första är på plats.

Snabbt

Säkert

Enkelt

NORIANS molntjänst för automation.

 • Våra robotar sätts upp på kundspecifika servrar i Microsoft Azure’s datacenter i Nederländerna med virtuell övervakning.
 • Robotarna finns i molnet (AaaS) och rapporterar till NORIANS Virtuella Robot.

Säker förbindelse mellan nätverken.

 • Övervakad VPN.
 • Site-to-Site verifiering.
 • NORIANS robotar visas som en normal remote användare i kundens IT-miljö.

Kundens IT-miljö.

 • Access endast till de system och applikationer som roboten har tillgång till med egen inloggning.
 • Befintliga kontroller och IT säkerhetspolicy tillämpas.
 • NORIAN kompletterar befintliga verifikationskedjor och kontroller.


NORIANS IT Säkerhetspolicy baseras på ISO 27002 och detaljerade säkerhetsbeskrivningar finns tillgängliga för våra kunder.

UiPath partner

Om Ni planerar att implementera ett större antal robotar och behöver bygga upp intern kompetens och infrastruktur, är det viktigt att Ni har kunskaper inom området så att investeringen inte blir bortkastad.

NORIAN hjälper kunder att sätta upp robotar i deras egen IT-miljö. Det inkluderar rådgivning runt automationer, teknisk rådgivning, arkitekturfrågor, installationer, utbildningar av olika slag, de första robotimplementationerna, teknisk projektledning och support.

Våra kunder kan också köpa UiPath licenserna genom oss.

Ägarskap

Skalbart

Säkert

Om Ni väljer att installera UiPath robotar i er egen IT-miljö, ger det Er möjligheter att använda Er egen personal för att utveckla robotscripten och underhålla dom.

För större implementeringsprojekt kan det också innebära en kostnadsfördel jämfört med en molnlösning, men det kräver till en början en större investering.


 
Pic-text-kontakt@2x

Stora och små företag litar på NORIAN


Stora och små företag litar på NORIAN

Stora och små företag
litar på NORIAN