Så gör vi er lönsammare!

Hemligheten bakom en framgångsrik outsourcing.

En lönsam outsourcing kräver noggrann planering och ett tydligt mål. Beslut om outsourcing.

När ett beslut väl är fattat är det viktigt att tydliggöra vilka förändringar som kommer att ske och hur den egna organisationen samt externa parter berörs.

En väl skriven kommunikationsplan skapar trygghet och enighet, samt är ett stöd i dialogen med de fackliga representanterna.

En tydlig kommunikation kring varför förändring görs och vad den kommer att innebära resulterar i större acceptans och förståelse inom organisationen.

En outsourcing ger ett ökat fokus på kärnverksamheten, en möjlighet till intressantare arbetsuppgifter för de anställda och bidrar till en positiv kostnadsutveckling som på sikt påverkar företagets lönsamhet.


 Beslut om outsourcing.

När ett beslut väl är fattat är det viktigt att tydliggöra vilka förändringar som kommer att ske och hur den egna organisationen samt externa parter berörs.

En väl skriven kommunikationsplan skapar trygghet och enighet, samt är ett stöd i dialogen med de fackliga representanterna.

En tydlig kommunikation kring varför förändring görs och vad den kommer att innebära resulterar i större acceptans och förståelse inom organisationen.

En outsourcing ger ett ökat fokus på kärnverksamheten, en möjlighet till intressantare arbetsuppgifter för de anställda och bidrar till en positiv kostnadsutveckling som på sikt påverkar företagets lönsamhet.


 


Partnerskap.

Ett framgångsrikt partnerskap med en outsourcingleverantör skall, utöver att vara lönsamt, också ha en tydlig och gemensam målbild av vad samarbetet skall ge, både på kort och lång sikt. Med stöd av avtalade KPI:er och SLA:er arbetar vi tillsammans mot effektivare och smartare processer, där kvalitet alltid är i fokus.

Fördelar med outsourcing:

  • Effektivare processer
  • Kompetens
  • Trygghet i leverans även under semestrar, vid sjukdom eller om någon väljer att lämna företaget.
  • Ni ges möjlighet att fokusera på er kärnverksamhet
  • När organisationens behov förändras kan vi som outsourcing-partner erbjuda er flexibilitet i bemanningen.
Partnerskap.

Ett framgångsrikt partnerskap med en outsourcingleverantör skall, utöver att vara lönsamt, också ha en tydlig och gemensam målbild av vad samarbetet skall ge, både på kort och lång sikt. Med stöd av avtalade KPI:er och SLA:er arbetar vi tillsammans mot effektivare och smartare processer, där kvalitet alltid är i fokus.

Fördelar med outsourcing:

  • Effektivare processer
  • Kompetens
  • Trygghet i leverans även under semestrar, vid sjukdom eller om någon väljer att lämna företaget.
  • Ni ges möjlighet att fokusera på er kärnverksamhet
  • När organisationens behov förändras kan vi som outsourcing-partner erbjuda er flexibilitet i bemanningen.


 

Outsourcing tillsammans med NORIAN.

NORIAN är en trygg partner som tagit hand om kunders ekonomi- och löneprocesser sedan 2005.

Vi levererar tjänster och lösningar till över 2000 kunder i Nordeuropa.

Vår verksamhet styrs efter principerna enkelt, smart och lönsamt.

Som NORIAN-partner får Ni tillgång till vår expertis och tillsammans planerar vi Er förändringsresa.

NORIANS leveransmodell innebär att leverans sker från våra kontor i Polen, Litauen och Estland där lönekostnaden är lägre än i Sverige. På dessa kontor har vi språkutbildad personal som kan hantera svenska, norska, finska, polska, tyska och engelska.

Vi är en av de Nordiska aktörer som arbetat med robotisering av administrativa processer absolut längst, både inom vår egen outsourcingleverans och hos kunder som enbart köper vår robottjänst.

På NORIAN arbetar ett 30-tal utvecklare kontinuerligt med att effektivisera arbetsuppgifter. Arbetet sker i programvaran UiPath och i nära samarbete med våra kunniga processpecialister.

Låt oss ta ett möte och diskutera hur vår leveransmodell skulle kunna anpassas efter er verksamhet.

Efter ett inledande möte kan vi ofta presentera ett lösningsförslag och även indikera er besparingspotential i form av ett business case. 

Jessica Lindgren

Country Head

Telefon: 073 427 20 36
Mail: jessica.lindgren@norian.se

linkedinuhi


Sätt igång redan idag!

Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa er och er verksamhet.

Genom att använda detta formulär accepterar du att denna webbplats lagrar och bearbetar dina uppgifter.

Fri offert