Wiki-ordlista från NORIAN

Screen scraping.

Jag guidar dig igenom svaret.

Jessica Lindgren - Country Head Sweden

Så kallad skärmskrapning (screen scraping) har funnits en längre tid, men när det nu tillämpas med RPA-verkyg är det en teknik som även större företag kan tänka sig att tillämpa då de nya mjukvaruplattformarna tillför en annan typ av säkerhet, mognad, skalbarhet och tillförlitlighet.

Själva tekniken går ut på att med hjälp av ett script med datorkraft låta kopiera och samla in data från olika datakällor för vidare bearbetning eller sammanställning. Det finns flera tekniska lösningar för detta och i de flesta robotprogramvarorna ingår funktionalitet för "screenscaping" och webscraping".

Tekniken som sådan är inte tillåten i alla länder och befinner sig in en gråzon vad gäller användning för information man inte själv äger. Ofta finns det kommersiella intressen i att kunna tillhandahålla sin information på ett strukturerat sätt eller genom ett API och få betalt för en sådan tjänst. Ett nytt EU-direktiv, PSD2, kommer i praktiken medföra ett förbud av screen scraping under hösten 2019.


Dela gärna och sprid kunskapen!

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Jessica Lindgren - Country Head Sweden