Skattetabell
21 August, 2018
Uppsägning pga arbetsbrist
21 August, 2018

Wiki-ordlista från NORIAN

Terminalglasögon.

Jag guidar dig igenom svaret.

Marie Vesterblom - Service Manager, Payroll

Terminalglasögon är något som arbetsgivaren enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter skall tillgodose den anställde med, vid behov.

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 1998:5) ska alla anställda, som arbetar mer än en timme om dagen vid bildskärm, genomgå en synundersökning på arbetsgivarens bekostnad.

Om den anställde behöver glasögon för bildskärmsarbete, räknas dessa som ett arbetsredskap och arbetsgivaren står för kostanden.

Om arbetsförhållandena innebär att synavståndet varierar mycket, från ca 35 cm till ca 200 cm, kan så kallade närprogressiva glas behövas. Även i det fallet kan arbetsgivaren betala glasögonen utan att det uppstår någon kostnad eller förmånsbeskattning för den anställde.

Om den anställde behöver glasögon av annat skäl än bildskärmsarbete och får glasögonen betalade av arbetsgivaren är detta däremot en skattepliktig förmån.

Beskattning

Förmån av terminalglasögon skall inte tas upp i den anställdes underlag för preliminärskatt och är inte heller underlag för arbetsgivaravgifter.

Om det däremot uppstår en skattepliktig förmån, t.ex. privata glasögon, skall marknadsvärdet av dessa ingå i underlaget för beräkning av preliminärskatt och arbetsgivaravgifter och även tas upp på den anställdes kontrolluppgift, som annan förmån.


Dela gärna och sprid kunskapen!

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Marie Vesterblom - Service Manager, Payroll


 

Några av de företag som valt NORIAN