Ta reda på vad en mjukvarurobot kan göra för din HR-avdelning:

Hur RPA kommer att göra arbetet inom HR och på arbetsplatsen mera mänskligt.

Ta reda på vad en mjukvarurobot kan göra för din HR-avdelning:

Hur RPA kommer att göra arbetet inom HR och på arbetsplatsen mera mänskligt.

 

Att personalen på HR är viktiga medarbetare och starkt bidragande till ett företags framgång, tror jag att alla kan skriva under på.

HR avdelningen jobbar ständigt med att förbättra miljön för medarbetarna, ser till att företaget är en attraktiv arbetsgivare och bidrar till att stärka företagets affärer genom att sätta medarbetaren i centrum. Mjukvarurobotar kan hjälpa HR att uppnå precis detta.

 
 
 
 

Att personalen på HR är viktiga medarbetare och starkt bidragande till ett företags framgång, tror jag att alla kan skriva under på.

HR avdelningen jobbar ständigt med att förbättra miljön för medarbetarna, ser till att företaget är en attraktiv arbetsgivare och bidrar till att stärka företagets affärer genom att sätta medarbetaren i centrum. Mjukvarurobotar kan hjälpa HR att uppnå precis detta.

 

Teknologin kallas populärt för RPA och står för Robotics Process Automation. Med hjälp av RPA kan man frigöra repetitiva och tråkiga arbetsuppgifter från medarbetarna och ta tillvara de mänskliga förmågorna på ett bättre sätt. Så mycket som 40 % av en enskild medarbetares tid kan återvinnas för annan typ av värdeskapande arbete. Faktum är att man med hjälp av RPA-teknologin kan sköta onboarding av nyanställda tio gånger snabbare, med en 60 % kostnadsbesparing och med 0 % fel.

Välkommen att ladda ner detta whitepaper som handlar om hur RPA kan hjälpa Er HR-avdelning och ta del av:

  • HR-specifika case studies
  • Det stora spektrumet av fördelar som HR personal uppnår efter en automatisering
  • Exempel på arbetsuppgifter som tidigare har automatiserats med hjälp av RPA
  • Exempel på hur artificiell intelligens kan förbättra kvaliteten på HR arbete

 
 
Pic-text-kontakt@2x