Vanliga frågor.

Behöver jag outsourca hela min ekonomiavdelning eller kan jag välja valda delar?

Svar: Hos Norian kan ni välja vilka processer ni önskar att outsourca. När behoven ändras kan du antingen skala upp eller skala ner helt efter behov.

Jag är rädd att jag tappar kontrollen om jag outsourcar, hur säkerställer ni att vi behåller våran kontroll?

Svar: Vi arbetar efter tydliga SLA:n och KPI:er där vi hela tiden följer kvalitén på vår leverans. Vårt mål är att skapa en trygghet genom att rätt rapportering. Det är viktigt att vi har en tydlig ansvarsfördelning samt tidsplan när respektive arbetsuppgift skall göras.

Jag har ett litet företag kan ni sköta all ekonomi åt mig?

Svar: Självklart kan vi hjälpa ert bolag med en komplett ekonomitjänst!

Kan ni hantera företag i flera länder?

Svar: Norian är verksamma i Sverige, Norge, Finland, Polen, Tyskland, Lettland och Estland. Om era bolag finns inom dessa länder så kan vi hjälpa er med så väl lönehantering, bokföring, årsbokslut, inkomstdeklaration, robotisering och digitalisering.

Jag håller på att starta upp ett bolag kan ni hjälpa mig?

Svar: Norian hjälper både små bolag och stora koncerner, kontakta oss så inleder vi en dialog.

Jag vill outsourca lön, kan ni hjälpa mig?

Svar: Norian hanterar löneuppdrag för både små och stora bolag och om ni vill så tar vi även hand om lönesystemet. Ni kan välja att behålla ert nuvarande lönesystem eller implementera ett nytt med oss.

Vi har väldigt manuella processer kan ni hjälpa oss?

Svar: Norian är experter på att förbättra processer, kontakta oss så tar vi en dialog.

Vi växer snabbt som företag och vår ekonom har blivit långtidssjuk, kan ni hjälpa oss?

Svar: Norian kan snabbt ta över arbetsuppgifter och även erbjuda en långsiktig lösning.

Kan ni göra en förstudie hos oss så att vi vet vad vi behöver tänkta och vilken potential det finns för en outsourcing.

Svar: Norian kan absolut hjälpa er med en förstudie, det är en naturlig del i vår outsourcing process.

Kan Norian hjälpa mig med att upprätta ett årsbokslut och en årsredovisning.

Svar: Ja vi kan hjälpa er med både årsbokslutet och årsredovisningen.

Hur länge har Norian varit verksamma?

Svar: Norian har funnits sedan 2005 med olika ägare. I dess nuvarande har förtaget funnits sedan 1 september 2017.

Hur många kunder har Norian?

Svar: Norian har över 2000 kunder, både små och stora bolag.

Har Norian erfarenhet om robotisering?

Svar: Norian har mångårig erfarenhet och är en av Nordens ledande aktörer inom området.

Vad är viktigast innan man påbörjar en outsourcing?

Svar: Det är många saker som är viktiga, men vi framhåller alltid vikten av att ha väl dokumenterade processer. Norian kan hjälpa er med detta arbete. Det är också viktigt att ha ett tydligt syfte varför man outsourcar.


Vanliga frågor.

Behöver jag outsourca hela min ekonomiavdelning eller kan jag välja valda delar?

Svar: Hos Norian kan ni välja vilka processer ni önskar att outsourca. När behoven ändras kan du antingen skala upp eller skala ner helt efter behov.

Jag är rädd att jag tappar kontrollen om jag outsourcar, hur säkerställer ni att vi behåller våran kontroll?

Svar: Vi arbetar efter tydliga SLA:n och KPI:er där vi hela tiden följer kvalitén på vår leverans. Vårt mål är att skapa en trygghet genom att rätt rapportering. Det är viktigt att vi har en tydlig ansvarsfördelning samt tidsplan när respektive arbetsuppgift skall göras.

Jag har ett litet företag kan ni sköta all ekonomi åt mig?

Svar: Självklart kan vi hjälpa ert bolag med en komplett ekonomitjänst!

Kan ni hantera företag i flera länder?

Svar:Norian är verksamma i Sverige, Norge, Finland, Polen, Tyskland, Lettland och Estland. I Sverige har vi även flera kunder i vårt nordiska grannland Danmark. Om era bolag finns inom dessa länder så kan vi hjälpa er med så väl lönehantering, bokföring, årsbokslut, inkomstdeklaration, robotisering och digitalisering.

Jag håller på att starta upp ett bolag kan ni hjälpa mig?

Svar: Norian hjälper både små bolag och stora koncerner, kontakta oss så inleder vi en dialog.

Jag vill outsourca lön, kan ni hjälpa mig?

Svar: Norian hanterar löneuppdrag för både små och stora bolag och om ni vill så tar vi även hand om lönesystemet. Ni kan välja att behålla ert nuvarande lönesystem eller implementera ett nytt med oss.

Vi har väldigt manuella processer kan ni hjälpa oss?

Svar: Norian är experter på att förbättra processer, kontakta oss så tar vi en dialog.

Vi växer snabbt som företag och vår ekonom har blivit långtidssjuk, kan ni hjälpa oss?

Svar: Norian kan snabbt ta över arbetsuppgifter och även erbjuda en långsiktig lösning.

Kan ni göra en förstudie hos oss så att vi vet vad vi behöver tänkta och vilken potential det finns för en outsourcing.

Svar: Norian kan absolut hjälpa er med en förstudie, det är en naturlig del i vår outsourcing process.

Kan Norian hjälpa mig med att upprätta ett årsbokslut och en årsredovisning.

Svar: Ja vi kan hjälpa er med både årsbokslutet och årsredovisningen.

Hur länge har Norian varit verksamma?

Svar: Norian har funnits sedan 2005 med olika ägare. I dess nuvarande har förtaget funnits sedan 1 september 2017.

Hur många kunder har Norian?

Svar: Norian har över 2000 kunder, både små och stora bolag.

Har Norian erfarenhet om robotisering?

Svar: Norian har mångårig erfarenhet och är en av Nordens ledande aktörer inom området.

Vad är viktigast innan man påbörjar en outsourcing?

Svar: Det är många saker som är viktiga, men vi framhåller alltid vikten av att ha väl dokumenterade processer. Norian kan hjälpa er med detta arbete. Det är också viktigt att ha ett tydligt syfte varför man outsourcar.