Varför outsourcing av lön är framtidens ekonomi

Att anlita någon utomstående för att hantera företagets lönetjänster kan kännas både kostsamt och nervöst. Ekonomi- och löneoutsourcing är ett område som fortsätter att öka i popularitet, framför allt för att företag, både små- och medelstora, har stort behov av att dessa tjänster utförs effektivt och med god kvalitet så att de egna anställda kan lägga sin tid på er kärnverksamhet.

 

Varför outsourcing av lön är framtidens ekonomi

Att anlita någon utomstående för att hantera företagets lönetjänster kan kännas både kostsamt och nervöst. Ekonomi- och löneoutsourcing är ett område som fortsätter att öka i popularitet, framför allt för att företag, både små- och medelstora, har stort behov av att dessa tjänster utförs effektivt och med god kvalitet så att de egna anställda kan lägga sin tid på er kärnverksamhet.

 

Med dagens teknikutveckling finns det stora möjligheter för företag att omforma den interna ekonomi- och löneavdelningen till att vara mer modern, effektiv och konkurrenskraftig. Möjligheter erbjuds i form av moderna ekonomisystem med automatisering av processer och arbetsuppgifter, molnbaserade systemlösningar, robotisering och digitalisering. Denna omställning till en modern ekonomi- och löneavdelning kan dock upplevas som en utmaning för många företag och dess medarbetare.

Att följa med i denna snabba föränderliga värld tar både tid och engagemang ifrån den egna kärnverksamheten samt kräver dyra investeringar. De moderna lösningarna kräver även att det finns rätt kompetens och erfarenhet inom det egna företaget för att införande, förvaltning och vidareutveckling av dessa lösningar ska bli lyckosamma och skapa det önskade mervärdet för företaget.

 

Det är här NORIAN kommer in – våra lönespecialister ger er tillgång till hög kompetens utefter era behov och är alltid uppdaterade gällande lagar, regler och kollektivavtal. Genom att låta oss bli er trygga partner tar vi er lönehantering till en effektivare och modernare nivå.


Smart, Simple & Profitable

Redo för framtidens ekonomitjänster?

Vi på NORIAN är marknadsledande inom robotisering av ekonomi- och lönetjänster. Det gör att vi kan erbjuda oslagbar kvalitét, pris och kompetens som säkerställer er konkurrensfördel på marknaden.


Varför är outsourcing av lön en lönsam lösning?

Minskade kostnader och maximal effektivitet för ert företag

Det är dyrt med personal! Förutom lönerelaterade kostnader, utrustning och programvaror (laptop, telefon, licenser) och lokalkostnader är ytterligare en kostnad att säkerställa kompetens och utveckling av medarbetaren. Olika personalaktiviteter kostar både tid och pengar.

Med en outsourcinglösning betalar ni endast för faktiskt utfört arbete, vilket innebär en kostnadsbesparing för ert företag. En outsourcingpartner fokuserar på ekonomi- och löneprocesser och arbetar kontinuerligt med att effektivisera processer och kompetenssäkra samt utveckla sin personal. För ert företag innebär ett samarbete med en outsourcingpartner inte bara en minskad personalkostnad utan även ett maximalt utnyttjande av deras erfarenhet, kompetens och effektiva processer.


 


Varför är outsourcing av lön en lönsam lösning?

Minskade kostnader och maximal effektivitet för ert företag

Det är dyrt med personal! Förutom lönerelaterade kostnader, utrustning och programvaror (laptop, telefon, licenser) och lokalkostnader är ytterligare en kostnad att säkerställa kompetens och utveckling av medarbetaren. Olika personalaktiviteter kostar både tid och pengar.

Med en outsourcinglösning betalar ni endast för faktiskt utfört arbete, vilket innebär en kostnadsbesparing för ert företag. En outsourcingpartner fokuserar på ekonomi- och löneprocesser och arbetar kontinuerligt med att effektivisera processer och kompetenssäkra samt utveckla sin personal. För ert företag innebär ett samarbete med en outsourcingpartner inte bara en minskad personalkostnad utan även ett maximalt utnyttjande av deras erfarenhet, kompetens och effektiva processer.


 


Mer fokus på er kärnverksamhet och strategiskt arbete

Spara tid och resurser med en tydlig ansvarsfördelning mellan er och er outsourcingpartner

Det är allmänt känt hur viktigt det är med strategiskt och proaktivt arbete – trots det finns det fortfarande utmaningar för att få tiden att räcka till för företagens ledare inom stabsfunktioner såsom ekonomi och HR. Till det vardagliga tidskrävande arbetet hör operativ styrning, projekt som systembyten och uppgraderingar samt personalstyrning och rekrytering. Genom att outsourca er lönehantering kan ert företag istället lägga denna tid på att optimera verksamheten istället för att fastna i administrativa arbetsuppgifter som inte skapar ett mervärde.

Förutom att outsourcing av lön är mer ekonomiskt lönsamt frigör outsourcing också tid, tid som istället kan ägnas till att fokusera på kärnverksamhet och strategiskt arbete. I många fall vinner företag på att gå från att vara operativa till att bli strategiska och från att vara utförare till att bli en kravställare till outsourcingspartnern där det finns en avtalad och tydlig ansvarsfördelning.
Mer fokus på er kärnverksamhet och strategiskt arbete

Spara tid och resurser med en tydlig ansvarsfördelning mellan er och er outsourcingpartner

Det är allmänt känt hur viktigt det är med strategiskt och proaktivt arbete – trots det finns det fortfarande utmaningar för att få tiden att räcka till för företagens ledare inom stabsfunktioner såsom ekonomi och HR. Till det vardagliga tidskrävande arbetet hör operativ styrning, projekt som systembyten och uppgraderingar samt personalstyrning och rekrytering. Genom att outsourca er lönehantering kan ert företag istället lägga denna tid på att optimera verksamheten istället för att fastna i administrativa arbetsuppgifter som inte skapar ett mervärde.

Förutom att outsourcing av lön är mer ekonomiskt lönsamt frigör outsourcing också tid, tid som istället kan ägnas till att fokusera på kärnverksamhet och strategiskt arbete. I många fall vinner företag på att gå från att vara operativa till att bli strategiska och från att vara utförare till att bli en kravställare till outsourcingspartnern där det finns en avtalad och tydlig ansvarsfördelning.Leverans i tid ger er trygghet

Bokslut och löneutbetalning i tid

En intern ekonomihantering kräver fokus och dedikerade resurser året runt. Inget företag har råd med en försenad löneutbetalning till sin personal, eller riskera att ägarna inte får bokslut levererade enligt tidsplan.

Genom att outsourca er ekonomihantering får ert företag trygghet i leverans och slipper sårbarheten som kommer med semestrar, arbetstoppar och dalar, sjukdom eller om någon väljer att lämna företaget. Ett outsourcingavtal kommer med kvalitetsgarantier som minskar sårbarheten och garanterar en säker leverans för ert företag.


Tillgång till kompetens

Outsourcingpartner med rätt kompetens och tekniska färdigheter

Den traditionella ekonomi- och löneavdelningen gör en resa mot modernare och smartare lösningar vilket påverkar roller och kompetensbehov. Framtidens lönehantering är ett modernare och smartare ekonomisystem med större automatiseringsmöjligheter samt standardisering och robotisering av ekonomi- och löneprocesser. Traditionellt redovisnings- och lönearbete blir alltmer standardiserat och automatiserat vilket innebär att nya kompetensområden som hanterar teknik och processoptimering blir viktiga färdigheter hos ekonomer och lönespecialister.

Den snabba digitaliseringen vi ser ställer även krav på goda kunskaper om lagar och regler kring säkerhet av digital data. Undersökningar visar att nyckeln till framtidens framgångar är en kompetensrevolution av rätt balans mellan mänskliga förmågor, talang och tekniska färdigheter.


Ökad flexibilitet

Skalbar outsourcing efter era behov

En av de största utmaningarna som en arbetsgivare har är att optimera sin bemanning – Arbetsstyrkan ska följa behovet av arbetskraft. Många företagare upplever att behovet av arbetskraft är under konstant förändring, till exempel vid arbetstoppar och dalar, under semestertider, sjukdom samt uppsägningar.

När organisationens behov förändras erbjuder NORIAN som outsourcingpartner flexibilitet och trygghet i bemanningen. En outsourcingpartner kan snabbt och enkelt anpassa sig efter just ert företags behov genom att skala upp och ner leveransen, vilket kan innebära hela eller delar av arbetsprocesser, men också genom utökad tjänst.

Med outsourcing optimerar ert företag sitt behov av arbetskraft samtidigt som det tryggar företagets leverans oberoende av arbetsbörda och situation.


 

Låt NORIAN bli er outsourcingpartner

Moderna, finansiella och tekniska lösningar – styr er ekonomihantering mot framtiden

Varför göra denna omställningsresa mot en modernare och effektivare ekonomiavdelning på egen hand, när det finns möjlighet att lägga ut detta till en outsourcingleverantör? En outsourcingpartner följer den senaste utvecklingen inom branschen och dess tekniska framsteg samt har tillgång till smarta och effektiva verktyg. Genom outsourcing kan ert företag ta genvägen från föråldrad teknik till att nyttja moderna finansiella tekniska lösningar. När ni outsourcar er lön till NORIAN kan ni känna er trygga, våra lönespecialister garanterar er den bästa lönetjänsten, effektivt utförd och med god kvalitet till ett konkurrenskraftigt pris.

 

Smart, Simple & Profitable

Redo för framtidens ekonomitjänster?

Vi på NORIAN är marknadsledande inom robotisering av ekonomi- och lönetjänster. Det gör att vi kan erbjuda oslagbar kvalitét, pris och kompetens som säkerställer er konkurrensfördel på marknaden.