Nyfiken på NORIAN?
Lär känna oss!

Smart, Smooth & Safe

NORIAN + Xledger = stenkoll på ekonomin


 • Ökad lönsamhet
 • Effektiva processer
 • Hög kompetens
 • Webbaserat - allt i realtid

 

Smart, Smooth & Safe

NORIAN + Xledger = stenkoll på ekonomin


 

 • Ökad lönsamhet
 • Effektiva processer
 • Hög kompetens
 • Webbaserat - allt i realtid


Nyfiken på NORIAN?
Lär känna oss!

Vi på NORIAN är här för er.


Står ni inför en uppgradering? Eller varför inte ett systembyte?

Saknar ni systemstöd eller begränsas ni av ert nuvarande affärssystem?

Har era behov förändrats? Sitter ni med en systemlösning som kräver fler och fler specialanpassade integrationer?

Vi på NORIAN har erfarenheten och resurserna att leda och guida er genom systembytet till Xledger. Med oss som samarbetspartner sätter vi tillsammans upp den bästa lösningen för er.

Xledger-logo-white

Ert nya och
smarta affärssystem!

Med NORIAN som samarbetspartner kan ni öka ert fokus på kärnverksamheten och med Xledger som affärssystem får ni 100 % kontroll över företagets ekonomi, i realtid.

Med vår globala partner, Xledger, kan vi på NORIAN erbjuda våra kunder ett komplett molnbaserat affärssystem.

I Xledger är allt integrerat och finns i ett system.

Några av Xledgers fördelar är:

 • Ett webbaserat affärssystem som alltid är tillgängligt – Ni kan alltid och från valfri enhet/webbläsare följa ert företags ekonomiska flöden och utveckling.
 • Inga behov av tidskrävande och dyra uppdateringar – Ni har alltid tillgång till den senaste versionen.
 • Avgränsade användarroller – Med hjälp av tydliga användarroller säkerställs hanteringen i processerna.

Verksamheter där Xledger passar särskilt bra är:

 • Projektverksamheter
 • Tjänsteföretag / konsultverksamheter
 • Koncerner
 • Internationella verksamheter

Med skalbarhet och flexibilitet ökar möjligheterna.

NORIANs skalbara leveransmodell innebär en flexibilitet för våra kunder.

Vi kan hjälpa till med allt från att ta över enstaka arbetsuppgifter till att hantera ett företags hela ekonomi.

När ni som kund växer kan vi snabbt växla upp och följa er utveckling.

Exempel på tjänster vi kan hjälpa ert företag med är:

Visa tjänster

Petra Sinivaara

Service Manager

Med skalbarhet och flexibilitet ökar möjligheterna.

NORIANs skalbara leveransmodell innebär en flexibilitet för våra kunder.

Vi kan hjälpa till med allt från att ta över enstaka arbetsuppgifter till att hantera ett företags hela ekonomi.

När ni som kund växer kan vi snabbt växla upp och följa er utveckling.

Exempel på tjänster vi kan hjälpa ert företag med är:

Visa tjänster


Petra Sinivaara

Service Manager

Smidigt och enkelt.

Parallellt med bytet till Xledger sker en strukturerad överlämning av arbetsuppgifter till NORIAN. Överlämningen och systembytet följer en överenskommen tidplan som innefattar både aktiviteter och beslutspunkter.

Transparens mellan parterna är viktigt vid överlämningsarbetet. Under överlämningen arbetar vi löpande med att identifiera förbättringar och utvecklingspotential.

Pic-text-kontakt@2x